Re: VICE 1.7

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-06-24 22:36:57

peter karlsson writes:
> Göran Uddeborg:
> 
> > En översättning som tar hänsyn även till denna kulturella skillnad
> > vore kanske helt enkelt "orange".
> 
> Jag vet inte riktigt, vad brukar man kalla en monokrom skärm som är
> bärnstensfärgad? Gul? Amber? Orange kan jag inte påminna mig att det
> någonsin kallats.

Ok för "gul".  Men inte "amber", och inte heller "bärnstensfärgad".
Så säger man inte på svenska vill jag hävda.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.