Re: VICE 1.7

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-06-23 20:42:15

peter karlsson writes:
> Jörgen Tegnér:
> > Bärnstensfärgad
> 
> Ok

Amber betyder bärnsten, det är riktigt.  Men de har i engelskan,
åtminstone i den amerikanska varianten, för sig att använda namn på
saker istället för riktiga färgnamn.  "Gold" istället för "gul" även
när det är vanlig gul färg.  Jag tror att "amber" t.ex. ofta används
när de beskriver färgen på mittlampan i trafikljus.

En översättning som tar hänsyn även till denna kulturella skillnad
vore kanske helt enkelt "orange".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.