Re: Översättning av nano

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-06-19 12:30:33

Göran Uddeborg:

> Ok.  (Vet du vad det är för något?)

Nano är en texteditor (Pico-klon).

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.