Översättning av nano

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-06-19 10:42:59

Christian Rose writes:
> Översättningen av nano paxar jag!

Ok.  (Vet du vad det är för något?)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.