Re: gtranslator igen

From: Gudmund Areskoug (fta_at_algonet.se)
Date: 2001-06-18 22:10:12

Hej,

Christian Rose wrote:
> 
> Här är en uppdatering av gtranslator. Hela filen finns även på
> http://www.menthos.com/po/gnome/gtranslator.sv.po

> #: src/dialogs.c:480
> msgid "Enter your desired search string:"
> msgstr "Skriv in din önskade söksträng: "

"Ange söksträng: " ?

> msgid "Case sensitive"
> msgstr "Gör skillnad på gemener/VERSALER"

"Skilj på gemener/VERSALER" eller "Skiftlägeskänslig" ?

> #: src/dialogs.c:583
> msgid "Replace string:"
> msgstr "Ersättningssträng:"

Inte "Ersätt sträng"?

> #: src/dialogs.c:701
> msgid "An error occured while msgfmt was executed:\n"
> msgstr "Ett fel inträffade då msgfmt kördes:\n"

Menar han ett syntaxfel eller ett körningsfel?

> #: src/dialogs.c:826
> #, c-format
> msgid ""
> "Open recovery file for `%s'?\n"
> "It was saved by gtranslator before gtranslator got closed.\n"
> "Possibly it contains hard pieces of work?!\n"
> "Saying \"No\" will delete the crash recovery file."
> msgstr ""

> "Öppna återställningsfilen för \"%s\"?\n"
> "Den sparades av gtranslator innan gtranslator stängdes.\n"
> "Den kanske innehåller mycket hårt arbete?!\n"
> "Att säga \"Nej\" kommer att ta bort kraschåterställningsfilen."

Gick hålet mellan första och andra raden av msgstr igenom msgfmt?
Bara nyfiken...

> #.
> #. * A half-baken dialog for the query functionality.
> #.
> #: src/dialogs.c:903
> msgid "Here you can query existing gettext domains for a translation."
> msgstr "Här kan du fråga existerande gettext-domäner efter en översättning."

query > "söka igenom" eller "söka av"?

> #: src/dialogs.c:906
> msgid "gtranslator -- query existing gettext domains"
> msgstr "gtranslator -- fråga existerande gettext-domäner"

S.o.

> #: src/dialogs.c:907 src/menus.c:366
> msgid "Query"
> msgstr "Fråga"

Sökning?

> #: src/dialogs.c:915
> msgid "Query string:"
> msgstr "Frågesträng:"

Sökfråga?

> #: src/dialogs.c:922
> msgid "Domain to search the translation in:"
> msgstr "Domän att söka efter översättningen i:"
>
> #: src/dialogs.c:972
> msgid "No query string given!"
> msgstr "Ingen frågesträng angavs!"
>
>
> #: src/dialogs.c:1006
> msgid "Couldn't find any result for the query!"
> msgstr "Kunde inte hitta ett resultat för frågan!"
>
> #: src/dialogs.c:1019
> #, c-format
> msgid ""
> "Found \"%s\" as a translation for \"%s\" in domain \"%s\".\n"
> "Would you like to insert it into the translation?"
> msgstr ""
> "Hittade \"%s\" som en översättning av \"%s\" i domänen \"%s\".\n"
> "Vill du infoga den i översättningen?"
> 
> #.
> #. * Translators: This means that the queried string
> #. *  is already translated.
> #.
> #: src/dialogs.c:1109
> msgid "Query's result translation is already there!"
> msgstr "Frågans resulterande översättning finns redan där!"
> 
> #: src/dialogs.c:1131
> msgid ""
> 
> "Should gtranslator accomplish all missing strings (if possible)\n"
> "from your default query domain?"
> msgstr ""
> "Ska gtranslator översätta alla saknade strängar från din\n"
> "standardfrågedomän (om möjligt)?"

Hmm... är inte en query string en sträng som utgör en fråga snarare
än den sträng som efterfrågas?

> #: src/header_stuff.c:474
> msgid "Pot file creation date:"
> msgstr "Datum för skapande av pot-filen:"

Kanske "Pot-filen skapad:" eller "Pot-filen skapad den:"?

> #: src/header_stuff.c:479
> msgid "Po file revision date:"
> msgstr "Datum för revidering av po-filen:"

Kanske "Po-filen reviderad den:" eller Kanske "Po-filen reviderad:"

> #: src/header_stuff.c:486
> msgid "Generator:"
> msgstr "Skapare:"

... nästan religiöst ;). "Skapad av:" eller "Genererad av:"?

> #: src/languages.h:72
> msgid "Azerbaijani Turkish"
> msgstr "Azerbadjansk turkiska"

Azeriska ?

> #: src/languages.h:176
> msgid "Irish"
> msgstr "Irländska"

Iriska

> #: src/main.c:85
> msgid "Don't load any backend modules"
> msgstr "Läs inte in några backendmoduler"

Fick vi inte fram något bättre än backend för något tag sedan ?

Så långt hann jag ikväll...

MVH,
Gudmund

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.