Re: översättning av 'userspace'

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-06-18 12:20:53

Tomas Ogren writes:
> Körs i opriviligerat läge resp priviligerat ?

Det är snarare en beskrivning av en del av implementationen av "user
space".  "User space" är det som är åtkomligt från ett
användarprogram.  Det handlar om opriviligierat läge i processorn
normalt, men också t.ex. om adressrymd i minnet.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.