Re: översättning av 'user space'

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-06-17 21:39:57

Christian Rose writes:
> andreas berglund wrote:
> > Är det någon som har förslag på någon bra svensk term att översätta
> > 'user space' med?
> 
> Någon bra etablerad svensk term finns det väl inte, men kanske
> "användarrymden"?

Jag håller med.  Eftersom det inte finns någon etablerad term, är
det näst bästa att göra en direktöversättning som är så nära att den
som kan det engelska uttrycket förstår det svenska.  Och jag kan inte
se något fel i "användarrymden".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.