Re: översättning av 'user space'

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-06-16 22:51:49

andreas berglund wrote:
> Är det någon som har förslag på någon bra svensk term att översätta
> 'user space' med?

Någon bra etablerad svensk term finns det väl inte, men kanske
"användarrymden"? Man ser det ju som en rymd där man har delat in
programmen i de som använder kärnan direkt och de som inte gör det.
Men någonting med "användarläge" kanske är bättre?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.