gnome-utils

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-06-16 18:01:09

> #: gcharmap/src/callbacks.c:104
> msgid "Text copied to clipboard..."
> msgstr "Text kopierad från urklipp..."

Konstigt att översätta "to" med "från" ...

> #. Could not look up search strategies, so just display a
> #. * label; FIXME: Memory leak
> #.
> #: gdictsrc/dict.c:637 gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:502
> #: gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:546 gdictsrc/gdict-speller.c:393
> msgid "Cannot connect to server"
> msgstr "Kan inte ansluta till server!"

Du har lagt till ett utropstecken där. Var det avsiktligt?

> #: gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:41
> msgid "Etymology:"
> msgstr "Ursprung:"

Jag skulle nog behållit "etymologi" på svenska. Det är vidare en
"ursprung" och innefattar bl.a. släktskap och historien efter
ursprungliga förekomsten.

Om du ändå tycker att ordet är för främmande så är nog "historia"
närmare än bara "ursprung". Det saknar dock aspekten släktskap.

> #: gdiskfree/gdiskfree_options.c:217
> msgid "Invoke sync before getting usage info"
> msgstr "Anropa sync innan hämtning av användningsinformation"

Här kan man undvika den knöliga ing-formen på svenska med "... innan
användningsinformation hämtas". (Fast somliga ser ju rött när de ser
passiv form, förståss.)

> #: gsearchtool/gsearchtool.c:165
> msgid "non-grep option found in grep list, bad bad!"
> msgstr "icke-grep-alternativ hittade i grep-listan, fy fy!"

Eller "hittat". Inget säger att det är mer än ett.

> #: gsearchtool/gsearchtool.c:336
> msgid ""
> "\n"
> "... Too many errors to display ..."
> msgstr ""
> "\n"
> "...För många fel för att visa..."

Kan jag inte få mina blanktecken runt punkterna i det här fallet? Här
tycker jag det ser klart bättre ut med dem, och dessutom är det ju så
på engelska också.

> #: gsearchtool/gsearchtool.c:369 gsearchtool/gsearchtool.c:400
> msgid "Start directory does not exist"
> msgstr "Startkatalogen finns inte"

Det kan (åtminstone till själva find-kommandot) finnas mer än en
startkatalog. Om du inte här vet att man angivit bara en kanske du
skall använda obestämd form. Eller framgår det vilken startkatalog
det handlar om på annat sätt, kanske?

> #: gsearchtool/gsearchtool.c:735
> msgid ""
> "This is an interface to locate. If you type in a simple string it\n"
> "will be matched as a subset of the full path, and if you type\n"
> "in a string with wildcards, it will have to match the full path."
> msgstr ""
> "Det här är ett gränssnitt till locate. Om du skriver in en enkel sträng "
> "kommer den att jämföras med en delmängd av hela sökvägen, och om du skriver\n"
> "in en sträng med jokertecken, kommer den att jämföras med hela sökvägen."

Du har ingen nyrad efter första raden här, men väl efter andra.
(D.v.s. då är det ju inte andra raden. Men du förstår väl vad jag
menar, hoppas jag.)

Jag tycker dessutom att din formulering kanske kan vara lite svår att
förstå. Ett alternativt förslag att fundera på:

 Om du skriver en enkel sträng behöver den utgöra en delsträng av
 hela sökvägen, och om du skriver in en sträng med jokertäcken skall
 den stämma med hela sökvägen.

Eller något sådant.

> #: gtt/menucmd.c:165
> msgid "I could not read the configuration file"
> msgstr "Jag kunde inte läsa om inställningsfilen"

Vadå "om"?

> #: gtt/options.c:263
> msgid "Show `Save', `Reload'"
> msgstr "Visa \"Läs om\", \"Spara\""

Du har bytt ordningen. Men det spelar kanske inte så stor roll.

> #: gtt/options.c:281
> msgid "Show `Timer'"
> msgstr "Visa \"Timer\""

> #: gtt/toolbar.c:179
> msgid "Timer"
> msgstr "Timer"
> 
> #: gtt/toolbar.c:180
> msgid "Start/Stop Timer"
> msgstr "Starta/stoppa timer"

I något fall översatte vi "timer" med "klocka" analogt med
"äggklocka". Skulle inte det passa här också?

> #: logview/about.c:41
> msgid "Cesar Miquel (miquel@df.uba.ar)"
> msgstr "Cesar Miquel (miquel@df.uba.ar)"

Är ar Argentina? Det skall inte vara någon accent någonstans? Du
behöver ju inte forska så mycket, men jag tänkte om du visste eller
lätt kunde kolla.

> #: logview/about.c:42
> msgid ""
> "This program is part of the GNOME project for Linux. Logview comes "
> "with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you are welcome to "
> "redistribute it under the conditions of the GNU General Public Licence. The "
> "log icon is a courtesy of Tuomas Kuosmanen (a.k.a tigert)."
> msgstr ""
> "Detta program är en del av GNOME-projektet för Linux. Logview kommer med "
> "INGEN SOM HELST GARANTI. Detta är fri programvara, och du är välkommen att "
> "distribuera det under villkoren i GNU General Public Licence. Loggikonen är "
> "gjord av Tuomas Kuosmanen (också känd som tigert)."

Sådana här stycken har vi ju sett flera. Men jag tänkte just nu på
att "... du är välkommen att ..." kanske blir mindre svengelskt om man
skriver om det som "... du får gärna ...".

> #: logview/actions.c:511
> msgid "log. name regexp"
> msgstr "reguljärt uttryck för logg. namn"

Den där punkten, varför är den där? Jag förstår den inte riktigt vare
sig på engelska eller svenska.

> #: logview/actions.c:512
> msgid "process regexp"
> msgstr "bearbeta regexp"

"reguttr"?

> #: logview/actions.c:514
> msgid "action to execute when regexps are TRUE"
> msgstr "händelse att köra när reguljära uttryck är sanna"

"händelse att köra"? Är det något man gör under vissa villkor alltså?
Då kanske man borde säga "åtgärd att göra/utföra" eller något sådant
istället. Gäller flera meddelanden i så fall.

> #: logview/info.c:164
> msgid "Last date:"
> msgstr "Slutdatum:"

Jag skulle nog valt en mer direkt översättning med "Senaste datum"
eller "Sista datum". I mina öron låter "Slutdatum" så definitivt, men
jag antar att det här avser senaste datum HITTILLS i loggen. Det
brukar ju kunna komma fler poster i en logg.

> #: logview/logrtns.c:243
> #, c-format
> msgid ""
> "%s is not user readable. Probably has read-only permission. Either run the "
> "program as root or ask the sysadmin to change the permissions on the file."
> msgstr ""
> "%s är inte läsbar för användaren. Den har förmodligen skrivskydd. Kör "
> "antingen programmet som root eller be systemadministratören ändra "
> "rättigheterna på filen."

Vad menar de här egentligen? Filen är inte LÄSBAR, den har
förmodligen SKRIVSKYDD. Vadå då? (Det är inte översättningen som är
fel, det står så på engelska också.) Jag får en känsla av att
orginalmeddelandet är lite felaktigt.

> #: logview/logview.c:127
> msgid "Filter..        "
> msgstr "Filter...        "

"Filtrera" kanske?

> #: logview/logview.c:128
> msgid "Filter log events"
> msgstr "Filtrera logghändelser"

Som här alltså.

> #: logview/zoom.c:181
> msgid "Process:"
> msgstr "Process:"

Kan också betyda processa/bearbeta.

> #: mini-utils/gcolorsel/glade/dialog-new-doc.glade.h:16
> msgid ""
> "This document read document from one or more other document. Please, choose "
> "these documents."
> msgstr ""
> "Detta dokumentet läste dokument från en eller flera andra dokument. Vänligen "
> "välj dessa dokument."

Läste eller läser?

> #: mini-utils/gcolorsel/glade/dialog-prefs.glade.h:6
> msgid "DoubleClick in previews:"
> msgstr "Dubbelklick i förhandsgranskningar:"
> 
> #: mini-utils/gcolorsel/glade/dialog-prefs.glade.h:7
> msgid "DoubleClick in views:"
> msgstr "Dubbelklicka på vyerna:"

Om man menar "dubbelklick" eller "dubbelklicka" är något oklart. Men
under alla omständigheter bör det kanske översättas på samma sätt båda
gångerna.

> #: mini-utils/gcolorsel/menus.c:408
> #, c-format
> msgid ""
> "I'm going to close the last view of '%s'.\n"
> "\n"
> "This document will be closed too, continue ?\n"
> "\n"
> "Please note that %d virtual document use data from this document."
> msgstr ""
> "Jag kommer att stänga den sista vyn av \"%s\".\n"
> "\n"
> "Detta dokument kommer också att stängas, fortsätta?\n"
> "\n"
> "Var vänlig och observera att det virtuella dokumentet %d använder data från "
> "detta dokument."

Jag misstänker, särskilt med tanke på hur de följande meddelandena ser
ut, att de egentligen menar "... att %d virtuella dokument använder
data ...". Det fattas i så fall ett "s" efter "document" i engelska
orginalet.

> #: mini-utils/gcolorsel/menus.c:444
> #, c-format
> msgid ""
> "I'm going to close '%s'.\n"
> "\n"
> "Please note that %d views will be destroyed,\n"
> "and that %d virtual document use data from this document.\n"
> "\n"
> "Do you want to continue ?"
> msgstr ""
> "Jag kommer att stänga \"%s\".\n"
> "\n"
> "Var vänlig och observera att %d vyer kommer att förstöras\n"
> "och att %d virtuella dokumen använder data från detta dokument.\n"
                ^t

> #: mini-utils/gless/gless.c:131
> msgid "Ignore standard input; may be needed in some cases."
> msgstr "Ingorera standard in; kan behövas i vissa fall."
      ^^
Byt plats!

> #: mini-utils/gshutdown/gshutdown.c:89
> msgid "Runlevel 2"
> msgstr "Runlevel 2"

I något sammanhang tidigare har vi översatt detta med "körläge".

> #: mini-utils/guname/moreinfo.c:327
> msgid "  Device: "
> msgstr "   Enhet: "
> 
> #: mini-utils/guname/moreinfo.c:328
> msgid "  Filesystem Type: "
> msgstr "   Filsystemstyp: "

Blanktecknen i början används till att få ett lagom uppehåll till
föregående information, så det finns egentligen ingen särskild
anledning till att ändra antalet blanktecken från engelskans.

Å andra sidan gör det inte så mycket heller.

> #: mini-utils/idetool/idetool.c:27
> msgid "Active/Idle"
> msgstr "Aktiv/Oaktiv"

Heter det inte "Inaktiv"?

> #: gfloppy/src/badblocks.c:102
> msgid "MInternal Error: Unable to seek to the correct location."
> msgstr "MInternt fel: Kan inte flytta till rätt plats i filen."

Hur vet du att det är "i filen"? Jag skulle gissat att det var "på
disken".

> "EUnable to access the floppy disk.\n"
> "EKunde inte få åtkomst till disketten.\n"

"Komma åt" är kanske ledigare än "få åtkomst till".

> #: gfloppy/src/gfloppy-i18n.h:16 gfloppy/src/gfloppy.glade.h:2
> msgid "Double Density 3.5\" (720 KB)"
> msgstr "Dubbel densitet 3,5\" (730 kB)"

Du har bättrat på 10 kB ser jag! :-)

> #: stripchart/params.c:808
> msgid "Solid"
> msgstr "Solid"

"Heldragen" om det handlar om linjer.

> #: stripchart/prefs.c:207
> msgid "Chart"
> msgstr "Karta"

Är det inte "diagram"?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.