Re: New PO file matrix

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-06-16 17:47:22

Magnus Jonsson writes:
> Tar härmed hand om alla fel i error =)

Utmärkt!  Jag anmäler dig.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.