Re: New PO file matrix

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-06-16 18:26:54

Göran Uddeborg wrote:
> > > http://www.klid.dk/gnome/status
> 
> > Snälla Göran, inkorporera den länken på hemsidorna!
> 
> Det är ju lite perifert, men för all del, den kan väl få vara med.
> 
> Hur förhåller egentligen den sidan sig till
> http://developer.gnome.org/projects/gtp/status/release/status.shtml
> som refereras från http://www.gnome.org/i18n/ (som i sin tur redan ÄR
> omnämnd i min presentation)?  Det verkar som den ena sidan har fler
> språk men den andra fler projekt.

Keld's statussida (den på klid.dk) är den som numera i praktiken gäller
för GNOME:s översättningsprojekt. Den uppdateras oftare och är inte
trasig lika ofta som den officiella.
Det har varit tal om att flytta skripten som ligger bakom denna sida
till den officiella sidan, men av någon anledning har det dragit ut på
tiden. Under tiden skulle jag också uppskatta om du orkar ha båda
länkarna på din sida.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.