Re: po-file för parted

From: Jörgen Tegnér (jorgen.tegner_at_post.utfors.se)
Date: 2001-06-15 08:30:26

On Thu, Jun 14, 2001 at 11:04:44PM +0200, Per Larsson wrote:
> Scripsit Jörgen Tegnér 
> 
> > Dags för kommentarer. Hela filen ärr bifogad.
> 
> Var det meningen att det skulle vara så många holländska strängar?

Nej, jag var för trött när jag skickade in filen, jag trodde faktiskt
att jag rensat alla holländska strängar. Jaja, det blir ett sista
tag i helgen.  

Jörgen
-- 
"I'll carry your books, I'll carry a tune, I'll carry on, carry over,
carry forward, Cary Grant, cash & carry, Carry Me Back To Old Virginia,
I'll even Hara Kari if you show me how, but I will *not* carry a gun."
                -- Hawkeye, M*A*S*H

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.