Re: po-file för parted

From: Per Larsson (tucker_at_algonet.se)
Date: 2001-06-14 23:04:44

Scripsit Jörgen Tegnér 

> Dags för kommentarer. Hela filen ärr bifogad.

Var det meningen att det skulle vara så många holländska strängar?

> Jörgen

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.