Re: Swedish translation of GnuCash (2:nd time)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-06-11 23:45:45

Okej, här är min granskning av rubbet. Plockade min version från din
webblänk måndag kväll.


> # Swedish translation of gnucash
> # Copyright (C) 2000,2001 Free Software Foundation, Inc.

FSF tycker att det ska vara blanksteg mellan kommat och nästföljande
årtal =)


> "PO-Revision-Date: 2001-05-22 15:13+0200\n"

Inte uppdaterat denna?


> #: src/FileDialog.c:83
> #, c-format
> msgid ""
> "Can't connect to\n"
> "  %s\n"
> "The host, username or password were incorrect."
> msgstr ""
> "Kan inte koppla upp mot\n"
> "  %s\n"
> "Värden, användarnamnet eller lösenordet är felaktigt."

Kanske "Kan inte ansluta till..."


> #: src/FileDialog.c:90
> #, c-format
> msgid ""
> "Can't connect to\n"
> "  %s\n"
> "Connection was lost, unable to send data."
> msgstr ""
> "Kan inte koppla upp mot\n"
> "  %s\n"
> "Uppkopplingen försvann, kan inte skicka data."

Samma.


> #: src/FileDialog.c:162
> msgid "An unknown I/O error occurred."
> msgstr "Ett okänt I/O-fel uppstod."

Kanske "inträffade" istället för "uppstod".


> # messages-i18n.c:82
> # messages-i18n.c:89
> # messages-i18n.c:91
> #: src/SplitLedger.c:823
> msgid "The current transaction is not balanced."
> msgstr "Nuvarande transaktion är inte balanserad."

"Aktuell" är kanske bättre än "nuvarande", beroende på sammanhanget.


> # messages-i18n.c:54
> # messages-i18n.c:55
> # messages-i18n.c:57
> #: src/SplitLedger.c:1468
> #, c-format
> msgid ""
> "The account %s does not exist.\n"
> "Would you like to create it?"
> msgstr ""
> "Konto %s finns inte.\n"
> "Vill du skapa det?"

Bestämd form kanske? =)


> # messages-i18n.c:58
> # messages-i18n.c:59
> # messages-i18n.c:61
> #: src/SplitLedger.c:3089
> msgid ""
> "The values entered for this transaction are inconsistent.\n"
> "Which value would you like to have recalculated?"
> msgstr ""
> "Värdena som är inmatade för denna transaktion är motstridiga.\n"
> "Vilket värde vill du skall beräknas om?"

skall -> ska kanske (finns säkert på fler ställen).


> #: src/SplitLedger.c:3315 src/SplitLedger.c:3396
> #, c-format
> msgid ""
> "You cannot transfer funds from the %s account.\n"
> "It does not have a matching currency.\n"
> "To transfer funds between accounts with different currencies\n"
> "you need an intermediate currency account.\n"
> "Please see the GnuCash online manual."
> msgstr ""
> "Du kan inte föra över pengar från kontot %s.\n"
> "Valutorna stämmer inte överens.\n"
> "För att föra över pengar mellan konton med olika valutor\n"
> "behöver du ett mellanliggande valutakonto.\n"
> "Se onlinemanualen för GnuCash."

Här använder du bestämd form, "kontot".


> # messages-i18n.c:62
> # messages-i18n.c:64
> #: src/gnome/dialog-account.c:873
> msgid "The following changes must be made. Continue?"
> msgstr "Följande ändringar måste utföras. Fortsätta?"

"Fortsätt?" kanske? Jag vet ärligt inte vilket som är korrekt och vilket
som är fel. "Fortsätta" kan ju tolkas som en kortform av frågan "ska jag
fortsätta" och "fortsätt" är mer imperativ.


> # messages-i18n.c:13
> # messages-i18n.c:13
> # messages-i18n.c:13
> #: src/gnome/dialog-account.c:972
> msgid "You must choose a valid parent account."
> msgstr "Du måste välja ett giltigt föräldrakonto"

Originalet har en punkt på slutet.


> # messages-i18n.c:13
> # messages-i18n.c:13
> # messages-i18n.c:13
> #: src/gnome/dialog-account.c:1176
> msgid "You must enter a valid opening balance or leave it blank."
> msgstr "Du måste mata in ett giltigt ingående saldo eller lämna det tomt."

Jag tycker "ange" är ett trevligare uttryck än "mata in" som ger lite
andra associationer.


> #: src/gnome/dialog-commodities.c:264
> msgid ""
> "That commodity is currently used by\n"
> "at least one of your accounts. You may\n"
> "not delete it."
> msgstr ""
> "Den varan används just nu av minst\n"
> "ett av dina konton. Du får inte\n"
> "ta bort den."

Det var någon som föreslog ett alternativ till "vara", jag kommer inte
ihåg vad det var men att jag tyckte det var bättre kommer jag ihåg. :)
Ändra isf på fler ställen.


> #: src/gnome/dialog-commodity.c:240
> msgid ""
> "You must select a commodity.\n"
> "To create a new one, click \"New\""
> msgstr ""
> "Du måste välja en vara.\n"
> "För att skapa en ny, tryck \"Ny\""

Kanske "För att skapa en ny trycker du på \"Ny\""


> #: src/gnome/dialog-commodity.c:635
> msgid ""
> "You must enter a non-empty \"Full name\", \"Symbol/abbreviation\",\n"
> "and \"Type\" for the commodity."
> msgstr ""
> "Du måste mata in ett icke-tomt \"Fullständigt namn\", en\n"
> "\"Symbol/förkortning\" och en \"Typ\" för varan."
> 
> #: src/gnome/dialog-fincalc.c:326
> msgid "You must enter values for the other quantities."
> msgstr "Du måste mata in värden för de andra kvantiteterna."
>
> # messages-i18n.c:13
> # messages-i18n.c:13
> # messages-i18n.c:13
> #: src/gnome/dialog-fincalc.c:327
> msgid "You must enter a valid expression."
> msgstr "Du måste mata in ett giltigt uttryck."

Se min kommentar om mata in/ange.


> # messages-i18n.c:222
> # messages-i18n.c:246
> # messages-i18n.c:248
> #: src/gnome/dialog-options.c:758
> msgid "Set to default"
> msgstr "Sätt till standard"
> 
> # messages-i18n.c:112
> # messages-i18n.c:123
> # messages-i18n.c:125
> #: src/gnome/dialog-options.c:766
> msgid "Set the option to its default value"
> msgstr "Ställ tillbaka detta alternativ till sitt standardvärde"

Jag tycker antingen "sätt" eller "ställ in". Personligen föredrar jag
"ställ in".


> # messages-i18n.c:218
> # messages-i18n.c:242
> # messages-i18n.c:244
> #: src/gnome/dialog-options.c:1095 src/gnome/dialog-options.c:1241
> #: src/gnome/new-user-interface.c:238
> msgid "Select All"
> msgstr "Välj allt"

Kanske "markera allt"?


> # messages-i18n.c:219
> # messages-i18n.c:243
> # messages-i18n.c:245
> #: src/gnome/dialog-options.c:1110 src/gnome/dialog-options.c:1255
> msgid "Select Default"
> msgstr "Välj standard"

Jag tycker det känns bättre om man skriver ut "standardalternativ" här.


> # messages-i18n.c:300
> # messages-i18n.c:334
> # messages-i18n.c:335
> #: src/gnome/dialog-options.c:2138
> msgid "GnuCash Preferences"
> msgstr "GnuCash-inställningar"

Eller "Inställningar för GnuCash".


> # messages-i18n.c:13
> # messages-i18n.c:13
> # messages-i18n.c:13
> #: src/gnome/dialog-price-editor.c:361 src/gnome/dialog-transfer.c:1074
> msgid "You must enter a valid amount."
> msgstr "Du måste mata in ett giltigt belopp."

Se diskussionen om "mata in"/"ange".


> # messages-i18n.c:65
> # messages-i18n.c:67
> # messages-i18n.c:69
> #: src/gnome/dialog-transfer.c:1057
> msgid ""
> "You must specify an account to transfer from,\n"
> "or to, or both, for this transaction.\n"
> "Otherwise, it will not be recorded."
> msgstr ""
> "Du måste specificera ett konto att överföra från, till\n"
> "eller både och för denna transaktion. Annars kommer\n"
> "den inte att sparas."

Parser error. Jag förstår inte översättningen :)
"till eller både och för"?

"... från eller till, eller både och, ..." tycker jag blir klarare.


> # messages-i18n.c:21
> # messages-i18n.c:21
> # messages-i18n.c:21
> #: src/gnome/dialog-transfer.c:1087
> msgid "You must enter an amount to transfer."
> msgstr "Du måste mata in ett belopp att överföra."
> 
> # messages-i18n.c:13
> # messages-i18n.c:13
> # messages-i18n.c:13
> #: src/gnome/dialog-transfer.c:1101
> msgid "You must enter a valid price."
> msgstr "Du måste mata in ett giltigt pris."
> 
> # messages-i18n.c:13
> # messages-i18n.c:13
> # messages-i18n.c:13
> #: src/gnome/dialog-transfer.c:1112
> msgid "You must enter a valid `to' amount."
> msgstr "Du måste mata in ett giltigt \"till\"-belopp."

Jaja, snart slutar jag väl att klaga på "mata in", men min åsikt
kvarstår.


> #: src/gnome/dialog-transfer.c:1123
> #, c-format
> msgid ""
> "No matching currency account!\n"
> "Please create a currency account\n"
> "with currency %s\n"
> "and security %s\n"
> "(or vice versa) to transfer funds\n"
> "between the selected accounts."
> msgstr ""
> "Inget passande valutakonto!\n"
> "Skapa ett valutakonto\n"
> "med valuta %s\n"
> "och värdepapper %s\n"
> "(eller tvärt om) för att kunna överföra\n"
> "pengar mellan de valda kontona."

bestämd form kanske.> #: src/gnome/druid-commodity.c:246
> msgid ""
> "Pick the type of the currency or security. For national currencies, \n"
> "use \"CURRENCY\". Enter a new type in the box if the ones in the\n"
> "pick list are inappropriate."
> msgstr ""
> "Välj typ av valuta eller värdepapper. För nationella valutor, \n"
> "använd \"VALUTA\". Ange en ny typ i rutan om de som finns i\n"
> "listan inte passar."

"För nationella valutor använder du \"VALUTA\"" tycker jag blir bättre.


> #: src/gnome/druid-commodity.c:268
> msgid ""
> "Enter a descriptive name for the currency or stock, such as \n"
> "\"US Dollar\" or \"Red Hat Stock\""
> msgstr ""
> "Ange ett passande namn för valutan eller aktien, såsom\n"
> "\"Svenska kronor\" eller \"Framfab-aktier\""
> 
> #: src/gnome/druid-commodity.c:287
> msgid ""
> "Enter the ticker symbol (such as \"RHAT\"), national currency symbol \n"
> "(such as \"USD\"), or other unique abbreviation for the name."
> msgstr ""
> "Ange \"ticker\"-symbolen (såsom \"FTID\"), den nationella valutasymbolen\n"
> "(såsom \"SEK\"), eller någon annan unik förkortning av namnet."

Är det bara jag som tycker att "såsom" är ålderdomligt? Jag tycker att
man kan byta ut mot "t.ex." här. Gäller på fler ställen.


> #: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:91
> msgid "New Account (child of selected) ..."
> msgstr "Nytt konto (underkonto till det valda) ..."

Jag gillar inte blanksteg innan trippelpunkter... :)
(Och nej Göran, du behöver inte tillrättavisa mig fler gånger, jag vet
läget)


> # src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1186 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1356
> # src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1231 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1401
> # src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1164 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1334
> #: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:244 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:421
> msgid "Check position:"
> msgstr "Kontrollera position"

Du har glömt kolon.


> # src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1387
> # src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1432
> # src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1365
> #: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:452
> msgid "x"
> msgstr "x"

Vad är detta för något? Kanske ska vara "×"?


> # src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1590
> # src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1523
> #: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:610
> msgid "                 "
> msgstr "                 "
> 
> # src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1597
> # src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1530
> #: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:617
> msgid "          "
> msgstr "          "

Och vad är detta för något?


> # po/guile_strings.txt:229
> # src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:2796
> # src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:2787
> #: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1848
> msgid "Budget Entries"
> msgstr "Budget inmatningar"

Ick! Särskrivning verkar det som.


> #: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:4684
> msgid ""
> "Click \"Next\" to enter information about stocks and\n"
> "mutual funds in the imported data."
> msgstr ""
> "Klicka \"Nästa\" för att ange information om aktier och fonder i den "
> "importerade datan."

"Klicka PÅ..." kanske.


> #: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:4709
> msgid ""
> "In the next pages, you will be asked to provide information about stocks, \n"
> "mutual funds, and other tradable commodities that appear in the QIF file(s)\n"
> "you are importing. GnuCash requires more information about tradable \n"
> "commodities than the QIF format can represent. \n"
> "\n"
> "Each stock, mutual fund, or other commodity must have a type, which is the \n"
> "exchange or listing that it is found on (NASDAQ, NYSE, US Mutual Funds, \n"
> "etc), a full name, and an abbreviation.\n"
> "\n"
> "Check to see if there is an existing Type that is appropriate; if not, you "
> "can\n"
> "enter a new Type name by hand in the box. Make sure that the abbreviation\n"
> "you enter matches the ticker symbol used for the commodity on the exchange\n"
> "or listing for its type."
> msgstr ""
> "På de nästa sidorna så kommer du att få ange information om aktier, fonder \n"
> "och andra köp- och säljbara varor som finns i QIF-filerna som du importerar. "
> "\n"
> "GnuCash behöver mer information om köp- och säljbara varor än den som finns "
> "\n"
> "i QIF-formatet.\n"
> "\n"
> "Varje aktie, fond och annan vara måste ha en typ, som är börsen eller listan "
> "\n"
> "som den finns på (till exempel NASDAQ eller OMX), ett fullständigt namn och "
> "\n"
> "en förkortning.\n"
> "\n"
> "Kontrollera och se om det finns en existerande typ som stämmer, annars kan \n"
> "du mata in en ny typ för hand i rutan. Se till att den förkortning som du \n"
> "matar in matchar \"ticker\"-symbolen som används för varan på börsen eller \n"
> "listan som typen anger."

"På de följande" tycker jag låter bättre än "På de nästa".


> #: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:4863
> msgid "Dup?"
> msgstr "Dup?"

Handlar det om dubletter ska det kanske vara "dub" här.


> #: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:4882
> msgid ""
> "Click \"Finish\" to import data from the staging area and update\n"
> "your GnuCash accounts. The account and category matching\n"
> "information you have entered will be saved and used for\n"
> "defaults the next time you use the QIF import facility. \n"
> "\n"
> "Click \"Back\" to review your account and category matchings,\n"
> "to change currency and security settings for new accounts, \n"
> "or to add more files to the staging area.\n"
> "\n"
> "Click \"Cancel\" to abort the QIF import process."
> msgstr ""
> "Tryck \"Slutför\" för att importera data från mellanlagringen och uppdatera \n"
> "dina \n GnuCash-konton. Matchiningsinformationen för konton och kategorier \n"
> "som du angett kommer att sparas och användas som standardvärden nästa gång \n"
> "du använder QIF-importen.\n"
> "\n"
> "Tryck \"Bakåt\" för att kontrollera dina konto- och kategorimatchingar, för "
> "\n"
> "att ändra valuta- eller säkerhetsinställningar för nya konton eller för att "
> "\n"
> "lägga till fler filer till mellanlagringen\n"
> "\n"
> "Tryck \"Avbryt\" för att avbryta QIF-importprocessen."

"Klicka på" istället för "tryck" kanske.


> #: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:5254 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:5309
> msgid " "
> msgstr " "

Vad är detta för något?


> #: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:5841
> msgid "Style sheet template:"
> msgstr "Stylmall"

Det där var något konstigt...


> # src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:582
> # src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:590
> # src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:523
> #: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:6011
> msgid "Accounts Selected:"
> msgstr "Konton valda:"

Blir kanske bättre om man vänder på det?


> # messages-i18n.c:213
> # messages-i18n.c:237
> # messages-i18n.c:239
> #: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:6692
> msgid "New Price:"
> msgstr "Nytt pris"

Kolon?


> #: src/gnome/gnc-html.c:1216
> msgid ""
> "Network HTTP access is disabled.\n"
> "You can enable it in the Network section of\n"
> "the Preferences dialog."
> msgstr ""
> "HTTP-åtkomst via nätverket är avslagen.\n"
> "Du kan slå på den under fliken \"Nätverk\" i dialogrutan för inställningar."

Jag tycker "avslagen" är dumt. Jag tänker på drycker då...
Kanske "deaktiverat"?


Orkar inte mer nu...


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.