pong

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-06-01 20:59:20

Christian Rose writes:
> #: pong-edit/pong-edit.c:185
> msgid ""
> "File not saved, continue?\n"
> "(if you continue, changes will be lost)"
> msgstr ""
> "Filen är inte sparad?\n"
> "(om du fortsätter kommer ändringar att gå förlorade)"

Din första mening är inte en fråga.  Du har inte med "continue".

> #: pong-edit/glade-strings.c:33
> msgid ""
> "The default GConf schema owner to use.  Usually the name of the application "
> "binary."
> msgstr ""
> "Standard-GConf-schemat som ska användas. Normalt namnet på programbinären."

Står det inte Standard GConf-schemaägare?

> #: pong-edit/glade-strings.c:110
> msgid "Pong:Check:Group"
> msgstr "Pong:Check:Group"

Den här och de följande, skall inte de översättas.  Typ Group->Grupp?

> #: pong-edit/glade-strings.c:180
> msgid "(c) 2000,2001 Eazel, Inc."
> msgstr "© 2000,2001 Eazel, Inc."

Hmm, om ett företag som inte finns längre har en copyright, vad gäller
egentligen då?

> #: pong-edit/glade-strings.c:196
> msgid "These widgets become insensitive"
> msgstr "Dessa widgetar blir känsliga"

Nej, tvärtom okänsliga.

> #: pong/pongelement.c:1010
> msgid "Error getting string from widget"
> msgstr "Fel vid hämtning av sträng från widget"

Hämtning känns så konstruerat.  Kan vi inte säga "Fel när sträng
hämtades från widget" eller så?

> #: pong/pongelement.c:1250
> msgid "Error setting widget value"
> msgstr "Fel vid sättande av widgetvärde"

Motsvarande.

> #: pong/pongpane.c:1600
> msgid "No file or panes to make dialog from"
> msgstr "Ingen fil eller ruta som ett dialogfönster kan skapas ifrån"

Hmm, "panes" står i plural.  Men skall det verkligen göra det?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.