gnome-media igen

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-06-01 21:10:32

Christian Rose writes:
>   #: grecord/src/gui.c:576
>   msgid "Popup save dialog when recording is finished"
> G msgstr "Visa sparningsdialogfönster när inspelningen är klar"
> N msgstr "Visa sparningsdialog när inspelningen är klar"

Sparningsdialog?  Kan man inte kalla den något smidigare.  Spardialog
vore åtminstone bättre.

>   #: grecord/src/gui.c:594
>   msgid "Popup warning message if size (Mb) of sample becomes bigger than:"
> N msgstr "Visa varningsdialog om ljudklippets storlek (MB) blir större än:"

Vaför påpeka att det är en dialog.  Varningmeddelande är direktare,
och fokuserar på det intressanta.

>   #: tcd/gtcd.c:504
> N msgid "Rewind"
> N msgstr "Spola tillbaka"

Återspola eller returspola?

>   #: tcd/gtcd.c:1083
> N msgid "Cannot load default Helvetica font. Loading any fixed width font."
> N msgstr ""
> N "Kan inte läsa in standardtypsnittet Helvetica. Läser in något annat typsnitt "
> N "med fast breddsteg."

Helvetica har väl inte fast breddsteg!?!  Vad är det här för konstigt?

(Inget fel med översättningen.)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.