(no subject)

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-05-22 22:59:44

Per Larsson writes:
> # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
> # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
> # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
> #
> #, fuzzy
> msgid ""
> msgstr ""
> "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
> "POT-Creation-Date: 2001-05-22 01:16+0200\n"
> "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
> "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
> "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
> "MIME-Version: 1.0\n"
> "Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\n"
> "Content-Transfer-Encoding: ENCODING\n"

Jepp, den är "fuzzy". Men det spelar kanske ingen roll då om de ändå
inte använder äkta gettext?

> msgid " Auto Update"
> msgstr "Uppdatera automatiskt"

Det inledande blanktecknet, behövs inte det?

> "Otherwise, please be patient."
> "I annat fall kanske du kan hjälpa till på annat sätt."

Den översättningen var nog i friaste laget för min smak.

> msgid "&Available formats:"
> msgstr "&Format:"

Varför inte kosta på dig ett "tillgängliga"?

> msgid "&Current Preferences Scheme"
> msgstr "Nuvarande inställningsuppsättning"

Inget "&"?

> msgid "&Enable smart quotes"
> msgstr "Använd smarta citattecken"

D:o

> msgid "&Footer:"
> msgstr "Sidfot:"

D:o

> msgid "&Header:"
> msgstr "Sidhuvud:"

D:o

> msgid "&Number:"
> msgstr "&Nummer:"

Vilket är sammanhanget? Ofta bör det översättas med "antal" istället.

> msgid "(no spelling suggestions)"
> msgstr "(Inga stavningsförslag)"

Varför blev det versal här?

> msgid "A&lways suggest corrections"
> msgstr "&Föreslå alltid ändringar"

Säg hellre "rättningar" än "ändringar".

> msgid "AM/PM"
> msgstr "EM/FM"

Lustig ordning, man brukar nog ha förmiddagen före eftermiddagen. Om
strängen skall vara med alls på svenska. Vi lyckades ju bli av med
det där för ett antal år sedan. Vad händer om man lämnar tomt?

> msgid "Auto &save current file each"
> msgstr "Lagra automatiskt var"

Inget "&" igen.

> msgid "Available Styles"
> msgstr "Tillgängliga"

... stilar

> msgid "Bi-Directional Options"
> msgstr "&Inställningar för dubbelriktat"

Här har du LAGT TILL ett "&".

> msgid "Box List"
> msgstr "Boxar"

Boxlista kanske?

> msgid "Build Id."
> msgstr "Bygg-ID"
> 
> #. FIELD_Application_Options
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:187
> msgid "Build Options"
> msgstr "Kompileringsalternativ"
> 
> #. FIELD_Application_Target
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:189
> msgid "Build Target"
> msgstr "Kompileringsmål"

Om du vill använda "kompilera" istället för "bygga" får du göra det
genomgående.

> msgid "Bullet"
> msgstr "Onumrerad"

Kallas nog oftast "punkt".

> msgid "Bullet List"
> msgstr "Punkter"

Punktlista kanske?

> msgid "Button Style"
> msgstr "Utseende"

Vad för slags "button"? Knappar i programmets fönster? Säg då "knapp".

> msgid "CC:"
> msgstr "Kopia till:"

Det där med "till" kanske du kan utelämna i korthetens namn. I så
fall även för blindkopian.

> msgid "Center"
> msgstr "Mitten"

Antagligen "centrera".

> msgid ""
> "Change Current \n"
> "List"
> msgstr "Ändra på nuvarande lista"

Du behöver inte ha med en nyrad?

> "you write \"+2\" and you select \"Line\", the \"Go To\" will go 2 lines "
> "Dvs om du skriver &quot;+2&quot; och du väljer &quot;Rad&quot;, så kommer "

Orginalet hade inte &quot. Känns den koden igen i den här
situationen?

> msgid "Clear"
> msgstr "&Ta bort"

Extra &.

> msgid "Current Time"
> msgstr "Tid just nu"

Jag skulle nog sagt "Aktuell tid".

> msgid "Customized List"
> msgstr "Egen"

... lista"

> msgid "Dashed List"
> msgstr "Streck"

...ad lista

> msgid "Day # in the year"
> msgstr "Dagnummer i året"

Dagnummer UNDER året

> msgid "De&faults"
> msgstr "&Återställ"

Hellre "Standardvärden". Det behöver inte ha varit så tidigare, och
man kan tro att det är något annat tidigare värde man kommer till.

> msgid "Dear Mom and Dad,"
> msgstr "?"

Vadå? "Kära mamma och pappa!"

> msgid "Dear Sir or Madam:"
> msgstr "?"

Tja, kanske "Bäste herr eller fru!"

> msgid "Default tab stops:"
> msgstr "Tabbavstånd"

Standard ...

> msgid "Diamond List"
> msgstr "Ruter"

Rutlista får det väl bli.

> msgid "Error importing file %s."
> msgstr "Fel vid importering av fil %s."

Hellre "... import av fil ...".

> msgid "Error while attempting to save %s: could not construct exporter"
> msgstr "Kunde inte skriva till filen %s."

Lite väl fritt igen kanske.

> msgid "Error while attempting to save %s: invalid name"
> msgstr "Kunde inte skriva till filen %s."

Igen.

> msgid "File %s is not of the type it claims to be"
> msgstr "Filen %s är av en felaktig typ"

Igen.

> msgid "File %s not found"
> msgstr "Det går inte att hitta filen %s"

Här igen tycker jag, även om det inte är lika självklart. Bara för
att programmet inte kunde hitta betyder det inte att det inte går att hitta.

> msgid "Hand List"
> msgstr "Händer"

... lista

> msgid "Heart List"
> msgstr "Hjärtan"

Hjärtlista.

> msgid "Implies List"
> msgstr "Pilar"

Pillista

> msgid "Invisible &Layout Marks"
> msgstr "&Outskrivbara tecken"

Inte så lyckat. Jag antar att det här betyder att styrtecken inte
skall visas. Så något närmare "Osynliga formatteringsmärken" eller så
blir nog bättre.

> msgid "Justified"
> msgstr "Marginaler"

Inte "justerad"?

> msgid "Label Align:"
> msgstr "Indrag vid:"

Öh?

> msgid "Ladies and Gentlemen:"
> msgstr "?"

"Mina damer och herrar!"

:-)

> msgid "Level Delimiter:"
> msgstr "Nivå:"

Nivåavgränsare

> msgid "Line between"
> msgstr "&Linje mellan"

& saknas.

> msgid "Lower Case List"
> msgstr "a, b, c... lista"

gemen lista?

> msgid "Lower Roman List"
> msgstr "Små romerska siffror "

"Gemena romerska siffror" vore tydligare. Något blanktecken på slutet
behövs nog inte.

> msgid "One"
> msgstr "&En"

Extra &

> msgid "Other"
> msgstr "Övrigt"

Eller "annan". Vad är sammanhanget?

> msgid "Page Number"
> msgstr "Sidans nummer"

Kortare med "sidnummer".

> msgid "Page Numbers"
> msgstr "Sid"

Säg du sidnummer här också.

> msgid "Page Setup"
> msgstr "Utskriftsformat"

Utskrift?

> msgid "Paragraphs"
> msgstr "Stycke"

Plural

> msgid "RE:"
> msgstr "Re:"

Brukar de inte använda "Sv" på svenska. Om man nu skall ha något alls.

> msgid "Reference:"
> msgstr "?"

Referens är väl ok?

> msgid "Respectfully yours,"
> msgstr "Vørdsam helsning"

Oj! :-)

> msgid "Respectfully,"
> msgstr "Vørdsamt"

Igen!

> msgid "Seconds since the epoch"
> msgstr "Sekund sedan epok"

Plural.

> msgid "Sentence case"
> msgstr "Stor bokstav efter punkt"

Är det här rätt?

> msgid "Set"
> msgstr "&Lägg till"

Extra &.

> msgid "Sincerely yours,"
> msgstr "Med helsning"

Norska igen tror jag.

> msgid "Square List"
> msgstr "Fyrkanter"

Kvadratlista

> msgid "Star List"
> msgstr "Stjärnor"

Stjärnlista

> msgid "Stop Current List"
> msgstr "Avbryt denna lista"

Kanske bara "avsluta"?

> msgid "Subject"
> msgstr "Ärende"
> 
> #. AUTOTEXT_EMAIL_3
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:667
> msgid "Subject:"
> msgstr "Ämne"

Apropå att vara konsekvent ... :-)

> msgid "Take care,"
> msgstr "Ha det bra så lenge"

"lenge"!

> msgid "Thank you,"
> msgstr "Tack på förhand"

förhand?

> msgid "Tick List"
> msgstr "Bock"

Bocklista

> msgid "Title Case"
> msgstr "Alltid Stor Begynnelsebokstav"

Är det samma sak. Det engelska skulle kunna vara vad man skall välja,
medan det svenska är ett tänkbart val.

> msgid "To Whom It May Concern:"
> msgstr "?"

En till sådan där.

> msgid "Triangle List"
> msgstr "Trekanter"

Triangellista

> msgid "UPPERCASE"
> msgstr "STORA BOKSTÄVER"

"VERSALER" kanske?

> msgid "Upper Case List"
> msgstr "A, B, C... lista"

versal lista?

> msgid "Upper Roman List"
> msgstr "Stora romerska siffror"

versala romerska siffror, om du tog gemena som jag försslog ovan.

> msgid "Yours truly,"
> msgstr "Kjærleg helsing"

:-)

> msgid "minutes"
> msgstr " minut"

Plural, och blanktecken.

> msgid "&Insert"
> msgstr "Infoga"

& saknas.

> msgid "A directory in the given pathname does not exist."
> msgstr "Mappen i den angivna sökvägen existerar inte."

Här skall det i varje fall inte vara bestämd form. "En katalog i den
...".

> msgid "Color"
> msgstr "Färger"

Här är det singular.

> msgid "Could not activate/load plugin"
> msgstr "Kunde inte aktivera/l?sa in insticksprogram"

Det där frågetecknet?

> msgid "Dutch (Netherlands)"
> msgstr "Holländska (Nederland)"

Nederländerna

> msgid "Text Color"
> msgstr "  Färg  "

Textfärg kanske?

> msgid "The directory '%s' is write-protected."
> msgstr "Mappen '%s' är skrivskyddad."

Katalogen använder vi annars.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.