Re: Att vara konsekvent.

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-05-22 22:09:17

> Konstigt nog så föredrar jag "Stöds ej" framför "Stöds inte",

Varför tycker du det är konstigt?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.