fork (var Re: gdm2 igen)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-05-05 15:11:12

Om det är rätt eller inte kan ju debatteras, men det har funnits med i
Translation Projects svenska ordlista ett bra tag
(http://www.uddeborg.pp.se/sv/dok-6.html#ordlista), och vi har
diskuterat det här tidigare vill jag minnas. Dock så kommer jag inte
ihåg vad som fram då.
"To fork a process" blir i alla fall "att grena en process" om man
följer Görans ordlista (vilket jag ofta brukar göra), och jag tycker att
det uttrycket fungerar bra.


ChristianPer Larsson wrote:
> > Här är en större uppdatering av gdm2. Tyvärr slarvade jag bort den gamla
> > filen, så jag har inte kunnat göra en podiff. Men det är ju ändå en ganska
> > stor uppdatering.
> >
> > Hela filen finns även på http://www.menthos.com/po/gnome/gdm2.sv.po
> 
> En sak jag noterade var att verbet 'fork' var direktöversatt till grena
> vilket jag tycker låter aningen underligt. Är det rätt att göra så?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.