gdm2 igen

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-05-05 21:15:53

> #: daemon/gdm.c:205
> msgid "gdm_config_parse: Root cannot be autologged in, turing off timed login"
> msgstr ""
> "gdm_config_parse: root kan inte loggas in automatiskt, slår av "
> "tidsbaseradinlogging"

"tidsbaserad" och "inloggning" vill jag inte ha ihopskrivet.
("Turning" är felstavat på engelska dessutom.)

> #: daemon/gdm.c:211
> msgid "gdm_config_parse: TimedLoginDelay less then 10, so I will just use 10."
> msgstr ""
> "gdm_config_parse: TimedLoginDelay är mindre än 10, så jag kommer helt enkelt "
> "att bara använda 10."

Du kan hoppa över "bara".

> #: daemon/server.c:306
> #, c-format
> msgid "gdm_server_spawn: Could not open logfile for display %s!"
> msgstr "gdm_server_spawn: Kunde inte öppna loggfilen för displayen %s!"

Displayer har ju nummer, inte namn, och då trodde jag att du också
gick med på obestämd form "display 0" respektive "buss 312".

> #: daemon/verify-crypt.c:124 daemon/verify-pam.c:224
> #: daemon/verify-shadow.c:131
> msgid "Login disabled"
> msgstr "Kontot är avstängt"

Det SKULLE också kunna betyda att all inloggning är avstängd. Typ att
/etc/nologin existerar. Vet du vilket det är? Eller vet gdm det? I
båda fallen så säger ju PAM nej.

> #: gui/gdmchooser.c:61
> msgid "No serving hosts were found."
> msgstr "Inga värdar hittades."

Du översätter inte "serving" alls. Är det en miss?

> #: gui/gdmchooser.c:534
> msgid ""
> "Cannot find the glade interface description\n"
> "file, cannot run gdmchooser.\n"
> "Please check your installation and the\n"
> "location of the gdmchooser.glade file."
> msgstr ""
> "Kan inte hitta gränssnittsbeskrivningsfilen\n"
> "för glade. Kan inte köra gdmchooser.\n"
> "Kontrollera din installation och platsen\n"
> "för filen gdmchooser.glade."
>
> 
> #: gui/gdmchooser.c:555
> msgid ""
> "The glade interface description file\n"
> "appears to be corrupted.\n"
> "Please check your installation."
> msgstr ""
> "Gränssnittsbeskrivningsfilen för glade\n"
> "verkar vara trasig.\n"
> "Kotrollera din installation."

"... FÖR glade", är det riktigt? Jag trodde Glade var ett verktyg som
BESKREV gränssnitt. Och en sådan här fil alltså en beskrivninga av
hur, i det här fallet, väljarens gränssnitt skulle se ut. Men när du
säger "... för glade" känns det som om filen var till för att Glade
skulle använda den själv.

Men jag har inte använt Glade, så jag kan ha missförstått något.

Sedan saknas det ett "n" i "kontrollera" på sista raden.

> #: gui/gdmlogin.c:2639
> msgid "Please enter your login"
> msgstr "Var vänlig och skriv in ditt användarnamn"

Har du medvetet valt att ha med "var vänlig" här, eller blev det bara
så i hastigheten.

> "Choose \"System\" to change fundamental options in GDM."
> "Välj \"System\" för att ändra grundläggande alternativ i GDM."

> "This panel displays GDM's fundamental system settings.\n"
> "Denna panel visar GDMs grundläggande systeminställningar.\n"

"Grundläggande" kan också betyda "enklare", vilket det inte rör sig om
här. Man kanske skulle översätta mer nära till "fundamentala", eller
något annat istället?

> #: gui/gdmconfig.c:105
> #, c-format
> msgid ""
> "The glade ui description file doesn't seem to contain the\n"
> "widget \"%s\". Unfortunately I cannot continue.\n"
> "Please check your installation."
> msgstr ""
> "Gränssnittsbeskrivningsfilen för glade verkar inte\n"
> "innehålla widgeten \"%s\". Tyvärr kan jag inte fortsätta.\n"
> "Kontrollera din installation."

Samma kommentar om "för glade" som ovan.

> #: gui/gdmconfig.c:196
> msgid ""
> "Cannot find the glade interface description\n"
> "file, cannot run gdmconfig.\n"
> "Please check your installation and the\n"
> "location of the gdmconfig.glade file."
> msgstr ""
> "Kan inte hitta gränssnittsbeskrivningsfilen\n"
> "för glade. Kan inte köra gdmconfig.\n"
> "Kontrollera din installation och platsen\n"
> "för filen gdmconfig.glade."
> 
> #: gui/gdmconfig.c:225
> msgid ""
> "Cannot find the gdmconfigurator widget in\n"
> "the glade interface description file\n"
> "Please check your installation."
> msgstr ""
> "Kan inte hitta gdmconfigurator-widgeten i\n"
> "gränssnittsbeskrivningsfilen för glade.\n"
> "Kontrollera din installation."

D:o.

> #: gui/gdmconfig-strings.c:104
> msgid ""
> "The number of seconds before a login is allowed after an unsuccesful try."
> msgstr ""
> "Det antal sekunder som en inloggning tillåts efter ett misslyckat "
> "inloggningsförsök."

Du har väl vänt på det där? "Antalet sekunder INNAN en inloggning
tillåts ..." bör det väl vara?

> #: gui/gdmconfig-strings.c:105
> msgid ""
> "The maximum size of a file that gdm will attempt to read. This is for files "
> "that are read into memory and so you don't want users \"attacking\" gdm by "
> "having large files."
> msgstr ""
> "Det största värdet på en fil som gdm kommer att försöka läsa. Detta är för "
> "filer som läses in i minnet, och om du inte vill att användare ska "
> "\"attackera\" gdm genom att ha stora filer."

Säg hellre "storlek" än "värde". Det senare är för diffust, minst
sagt.

> #: gui/gdmconfig-strings.c:117
> msgid "Max pending indirect requests: "
> msgstr "Maximalt antal indirekta förfrågningar: "

"pending" är oöversatt.

> "Please submit any bugs or feature requests at http://bugzilla.gnome.org "
> "under the `gdm' product."
> "Rapportera buggar eller föreslå förbättringar på http://bugzilla.gnome.org "
> "på produkten \"gdm\"."

Vill du ha en kommentar om vart översättningskommentarer skall
skickas?

> #: gui/gdmconfig.c:271
> msgid "GNOME Display Manager Configurator"
> msgstr "Konfigurationsprogram för GNOME Display Manager"

Du har översatt "Display Manager" på andra ställen.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.