uf-view

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-04-30 09:54:06

> #: uf-gui.c:113
> msgid "Go to the previous strip"
> msgstr "Gå till föregående stripp"

> #: uf-gui.c:116
> msgid "Go to the next strip"
> msgstr "Gå till nästa stripp"

> #: uf-gui.c:121
> msgid "Show selected strip"
> msgstr "Visa vald stripp"

> #: uf-gui.c:125
> msgid "Show today's strip"
> msgstr "Visa dagens stripp"

Christian föreslog "seriestripp", men jag skulle hellre säga bara
"serie".  Har man verkligen börjat säga "stripp" på svenska?  Jag
säger fortfarande "serie".  (Men jag kanske är gammalmodig. :-)

> #: uf-gui.c:264
> msgid "Select a date and click \"Fetch\" to view a cartoon."
> msgstr "Välj ett datum och välj \"Fetch\" för att se en serie."

"Hämta" har Christian redan påpekat.  Sedan kan du ju fundera på att
skriva att man skall "klicka" som de gjort på engelska, så blir det
inte upprepning med "välj ... välj".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.