specspo

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2004-12-10 22:47:31

Jan Morén writes:
> N msgid "Hardware Abstraction Layer"
> N msgstr "Hårdvaruabstraktionslager."
> 
> Kanske "Abstraktionslager för hårdvara."

Ja, det blir nog smidigare.

> N msgid ""
> N "Halified utilities for CUPS:\n"
> N "- hal_lpadmin\n"
> N "- hal CUPS backend"
> N msgstr ""
> N "Halifierade verktyg för CUPS:\n"
> N "- hal_lpadmin\n"
> N "- hal-CUPS-bakände"
> 
> Finns det inget bättre än "bakände"? Jag kan inte komma på något bättre
> just nu, men det låter inget vidare...

Jag tycker det är rätt ok.

> N msgid "Headers and static libraries for HAL."
> N msgstr "Huvuden och statiska bibliotek för HAL."
> 
> "Header-filer och ...". "Huvuden" vet ingen vad det är.

"Header" är definitivt inget svenskt ord.  Och "huvud" används i
liknande sammanhang på svenska, "brevhuvud" t.ex.

> N msgid "GNOME program for displaying the devices detected by HAL"
> N msgstr "GNOME-program för att visa enheter som HAL detekterat."
> 
> Ingen punkt på slutet. Och så kanske "hittat" är bättre än "detekterat".

Ok.

> N msgid ""
> N "Howl is a cross-platform port of Apple's \"Rendezvous\" (multicast
> DNS)\n"
> N "service discovery and IP autoconfiguration."
> N msgstr ""
> N "Howl är en portering till flera plattformar av Apples\n"
> N "\"Rendezvous\"-tjänst (multicast DNS) för att avgöra och automatiskt
> \n"
> N "konfigurera IP."
> 
> "bestämma" är kanske bättre än "avgöra"?

Med bestämma blir det lite otydligt vilken som styr.  Då skulle det
kunna vara Howl som väljer.

Men när jag nu tittar på det en gång till blir jag lite osäker på om
jag tolkat engelskan rätt.  Det kanske är så att det är "service
discovery", inte "Rendezvous service".  Är det någon som vet vad
Apples Rendevous egentligen gör?

> N msgid ""
> N "IIIMECF provides an Emacs library to make IIIM aware applications and
> \n"
> N "iiimcf-sc, a simple input method library controlled by IIIM
> server(s)."
> N msgstr ""
> N "IIIMECF innehåller ett Emacsbibliotek för att skapa IIIM-kunniga\n"
> N "tillämpningar och iiimcf-sc, ett enkel inmatningsmetodsbibliotek
> styrt\n"
> N "av IIIM-servrar."
> 
> "enkelt" istället för "enkel". kanske "IIIM-medvetna" är bättre också?

Jag håller med i båda fallen.

> N msgid "iiimf-chinput Simplified Chinese Pinyin language engine for
> im-sdk"
> N msgstr "iiimf-chinput förenklad kinesisk pinyin språkmaskin för
> im-sdk"
> N 
> 
> "språkmotor"

Visst.

> N msgid "A Simplified Chinese language engine for im-sdk"
> N msgstr "En motor för förkenklad kinesiskt språk för im-sdk"
> 
> Tror det ska vara "En språkmotor för förenklad kinesiska för im-sdk"

Ja, det är det nog det betyder.

Tack så mycket för granskningen!

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.