Re: Re: iso_639

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2004-10-18 23:00:25

> Christian Rose writes:
>> #. non
>> #: iso-639.h:607
>> msgid "Norse, Old"
>> msgstr "Fornisländska"
>
> Är detta en avsiktlig ändring från norska till isländska?  Jag kan
> tänka mig att det avser ett gammalt mer gemensamt nordiskt språk, som
> vi kanske ur svensk synvinkel närmast skulle beskriva som
> fornisländska.

Fornnordiska ska det vara.

/tg


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.