Re: iso_639

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2004-10-18 21:48:51

Apropå att det kom en ny version av iso 639 noterade jag att jag
aldrig läste igenom den senaste.  Förrän nu alltså.  (Det var inte så
många ändringar, så jag antar att det fortfarande är relevant.)

Christian Rose writes:
> #. non
> #: iso-639.h:607
> msgid "Norse, Old"
> msgstr "Fornisländska"

Är detta en avsiktlig ändring från norska till isländska?  Jag kan
tänka mig att det avser ett gammalt mer gemensamt nordiskt språk, som
vi kanske ur svensk synvinkel närmast skulle beskriva som
fornisländska.  Men jag kan också tänka mig att det är ett rent
misstag.  Så jag tänkte det var bäst att kolla.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.