gtksourceview

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2004-08-17 23:26:44

En kommentar som gäller flera meddelanden som talar om "brackets".
Jag tolkar meddelandena som att de allmänt avser olika typer av
parenteser, som klamrar, hakparenteser, vanliga parenteser, och vad
det nu kan finnas i olika språk.

På engelska används nog just "brackets" för denna allmänna betydelse.
På svenska brukar vi använda "parenteser" i det fallet.  Så jag tycker
du bör översätta "brackets" med "parenteser".

> #: gtksourceview/gtksourceprintjob.c:337
> msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
> msgstr "Intervall för utskrivna radnummer (0 betyder inga tal)"

Här bör det vara "... inga nummer" eftersom det handlar om radnummer.
(Apropå min kommentar till en annan översättning häromveckan. :-)

> #: gtksourceview/gtksourcestylescheme.c:262
> #: gtksourceview/language-specs/c.lang.h:6
> #: gtksourceview/language-specs/cpp.lang.h:6
> #: gtksourceview/language-specs/fortran.lang.h:1
> #: gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:3
> msgid "Decimal"
> msgstr "Decimal"

Finns en risk att detta är ett adjektiv, och kan vara följt av
"heltal", så att det bör vara "Decimalt".

> #: gtksourceview/gtksourceview.c:264
> msgid "Use smart home/end"
> msgstr "Avänd intelligent home/end"

Det fattas ett "n" efter "A".

> #: gtksourceview/gtksourceview.c:265
> msgid ""
> "HOME and END keys move to first/last characters on line first before going "
> "to the start/end of the line"
> msgstr ""
> "HOME- och END-tangenterna flyttar till första/sista tecknen på raden innan "
> "de går till början/slutet på raden"

Det är väl rätt översatt vad jag kan se, men vad menar de egentligen?

> #: gtksourceview/language-specs/desktop.lang.h:8
> msgid "Non Standard Key"
> msgstr "Nyckel som inte är standard"
> 
> #: gtksourceview/language-specs/desktop.lang.h:11
> msgid "Standard Key"
> msgstr "Standardnyckel"

Jag vet att du inte är så förtjust i "ej".  Men här blir väl ändå din
omskrivning väl klumpig, tycker du inte det.  "Standardnyckel" och "ej
standardnyckel" känns som betydligt smidigare val.

> #: gtksourceview/language-specs/pascal.lang.h:18
> msgid "Types Class and Object Keywords"
> msgstr "Typklass och objektnyckelord"

Liksom Jan tror jag de menar "Typ-, klass- och objektnyckelord".

> #: gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:6
> msgid "Plain Old Documentation"
> msgstr "Vanlig enkel dokumentation"

Om man skall översätta mer stilmässigt nära blir det väl snarast
"Gammal hederlig dokumentation".  POD är väl lite av ett begrepp i
Perl-världen, men här har de ju faktiskt skrivit ut det.  Och då
tycker jag till skillnad mot Jan att det nog bör översättas.

> #: gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:13
> msgid "RegExp Variables"
> msgstr "Reguljära uttrycksvariabler"

Det får väl bli "Reguljära uttrycks-variabler".  Det är ju inte
uttrycksvariablerna som är reguljära, utan variablerna som har
reguljära uttryck som värden.  (Rimligen, jag kan inte ruby.)

> #: gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:22
> msgid "SQL*Plus Double At Sign"
> msgstr "DQL*Plus-dubbelsnabelatecken"

Du bytte visst "S" mot "D" här.

> #: gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:16
> msgid "Type or Constructor"
> msgstr "Typ av konstruktor"

När jag läste Haskell kallade vi det "konstruerare".  Och så står det
inte "av" utan "eller".  (En typ och en konstruerare ser syntaktiskt
lika ut i Haskell.)


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.