Re: gtksourceview

Författare: Jan D. (jan.h.d_at_swipnet.se)
Datum: 2004-08-17 19:29:08

2004-08-17 kl. 15.58 skrev Christian Rose:

> Här är en GNOME-översättning som jag är lite oklar över. gtksourceview
> är vad jag vet ett widgetbibiotek som kan visa och färgmarkera syntaxen
> i programkod. Därför innehåller det ett otal begrepp som är specifika
> för programspråkssyntax, och jag vet inte vad allt heter på svenska.
> Tacksam för hjälp. De ställen där jag är extra osäker är markerade med
> just "# Osäker".
>
> Filen kommer snart även att finnas på
> http://l10n-status.gnome.org/gnome-2.8/PO/gtksourceview.HEAD.sv.po.
>
>
> Christian
>
> #: gtksourceview/gtksourcebuffer.c:288
> msgid "Check Brackets"
> msgstr "Kontrollera klamrar"

Brackets => hakparenteser (även enligt Svenska dataterm). På flera 
ställen.

>
> #: gtksourceview/gtksourcebuffer.c:289
> msgid "Whether to check and highlight matching brackets"
> msgstr "Huruvida matchande klamrar ska kontrolleras och färgmarkeras"

Huruvida låter högtidligt. Om?

> # Osäker.
> #: gtksourceview/language-specs/css.lang.h:1
> msgid "At Rules"
> msgstr "At-regler"

"At rules" är konstruktioner som börjar med @ (at på engelska). Se 
ex.vis http://www.htmldog.com/guides/cssadvanced/atrules/. Hur det 
bäst översätts har jag inget förslag på.

> # Osäker.
> #: gtksourceview/language-specs/css.lang.h:16
> msgid "Selector Grammar"
> msgstr "Selektorgrammatik"

En "selector" är något som väljer ut ett CSS element, t.ex. en vanlih 
HTML
tagg. "Selector grammar" är den grammatik som en selektor måste
följa. Selektorgrammatik låter bra.

>
> # Osäker.
> #: gtksourceview/language-specs/css.lang.h:17
> msgid "Selector Pseudo Classes"
> msgstr "Selektorpseudoklasser"

En pseudoklass väljer ut och modifierar en speciell typ av selektorer,
exexmpel för ankare (HTML tagg <a>):

a:visited {color: #00FF00}

:visited är en pseudoklass. Översättningen är bra.

>
> # Osäker.
> #: gtksourceview/language-specs/css.lang.h:18
> msgid "Selector Pseudo Elements"
> msgstr "Selektorpseudoelement"

Pseudoelement är liknande pseudoelement, de väljer också ut vissa delar
av selektorer. Skillnad mot pseudoklasser är väl att pseudklasser 
väljer
ut en typ (klass) av selektorer (besökta länkar), pseudoelement väljer 
ut
en specifik del av en selector. För en paragraf (<p> i HTML):

p:first-line {color: #0000FF;}

first-line är ett pseudoelement (del av det större elementet p).
Jag tycker översättningen är bra.

>
> # Osäker.
> #: gtksourceview/language-specs/fortran.lang.h:6
> msgid "Intrinsics"
> msgstr "Inbyggda"

Intrinsics är inbyggda funktioner i Fortran, typ sinus (SIN) och sånt.
Men det finns tillfällen när man måste deklarera att förekomsten av
SIN verkligen refererar till funktionen och inte är en variabel. 
Typexempel
är när man ger SIN som parameter till en funktion:

  ...
  x = integrate(SIN, 1.0, 2.0)
  ...

För att kompilatorn ska fatta att SIN inte är en variabel så måste man 
skriva
  INTRINSIC SIN
före anropet.

Frågan är då om "Intrinsics" ovan refererar till funktioner i en 
specifik
deklaration eller rent allmänt till alla möjliga funktioner som man kan 
ha
i en INTRINSIC-deklaration?

I det senare fallet är översättningen bra. Är det deklarationen som 
avses
bör nog Intrinsics stå kvar.

> # Osäker.
> #: gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:6
> msgid "Flow Keywords"
> msgstr "Flödesnyckelord"

Nyckelord som bryter det normala flödet i ett program, till exempel 
break,
continue i en slinga, eller throw för att kasta ett undantag. Jag har
inget att abvända mot översättningen.

>
> # Osäker.
> #: gtksourceview/language-specs/lua.lang.h:6
> msgid "Lua"
> msgstr "Lua"

Jag vet inget om Lua, tyvärr. Lua är nåt som IBM kör på sina SNA-system
tror jag.

> # Osäker.
> #: gtksourceview/language-specs/pascal.lang.h:11
> msgid "Loop, Flow, and Exceptions Keywords"
> msgstr "Nyckelord för slingor, flöden och undantag"

Inget att anmärka på.


> #: gtksourceview/language-specs/pascal.lang.h:18
> msgid "Types Class and Object Keywords"
> msgstr "Typklass och objektnyckelord"

Är du säker på att de inte glömt ett , i origialet, d.v.s.
"Typ, klass och objektnyckelord"?

> #: gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:6
> msgid "Plain Old Documentation"
> msgstr "Vanlig enkel dokumentation"

"Plain Old Documentation" är en sorts väldigt enkelt sätt att märka upp
manualer, som HTML fast ännu enklare. Eftersom det finns en hel del
verktyg som innehåller pod (förkortning för plain old documentation,
pod2text, pod2html, pod2tex o.s.v.) så är jag inte säker på om det här 
bör
översättas.


> #: gtksourceview/language-specs/php.lang.h:9
> msgid "Double Quoted String"
> msgstr "Dubbelciterad sträng"

Här är det nog frågan om en sträng med "" som avskiljare. Dubbelciterad
låter inte riktigt rätt. Men något bra förslag har jag inte.

> #: gtksourceview/language-specs/python.lang.h:10
> msgid "Self"
> msgstr "Själv"

Här kan Self referera till variabeln self som ett objekt använder för
att referera till sig själv (this i C++). I så fall bör det inte 
översättas.

> #: gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:2
> msgid "ANSI Reserved Words"
> msgstr "Reserverade ANSI-ord"

Inte "ANSI-reserverade ord"?

> # Osäker.
> #: gtksourceview/language-specs/texinfo.lang.h:14
> msgid "Markup (inline)"
> msgstr "Märkning (inline)"

Jag antar att det refererar till märkning i löpande text som till 
exempel:
  ... för att använda @variable{xx} måste man ...
till skillnad från
@begin example
  ....
@end example

"Märkning (löpande)" skulle man kunna säga.

	Jan D.


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.