Re: Synpunkter Ųnskas pŚ Ųversšttning av tvtime 0.9.11

Författare: Per von Zweigbergk (pvz_at_e.kth.se)
Datum: 2003-11-01 22:16:21

GŲran Uddeborg wrote:

>Per von Zweigbergk writes:
> 
>
>>FrŚgan šr dock, šr det en bra idť att infŲra ett nytt ord pŚ det sšttet 
>>-- eller bŲr man hellre hŚlla sig till etablerade ord?
>>  
>>
>
>Det šr alltid en avvšgning. I nŚgra fall nšr det inte funnits ett
>svenskt ord eller det inte šr etablerat, har vi anvšnt metoden att
>skriva pŚ svenska men sedan ha det engelska inom parentes som
>fŲrtydligande. AlltsŚ "... deinterlace the picture ..." blir
>"... avflšta (deinterlace) bilden ..." Du kan ju fundera pŚ om du
>tycker det šr en lšmplig metod hšr.
> 
>
Det fŚr nog bli sŚ. Det šr egentligen klumpigast, men det šr všl bra att 
fŲrsŲka etablera ett ord.

>>Har grunnat pŚ det dšr, och jag tror nog att "fŚngarenhet" šr ett 
>>bšttre ord šn "fŚngstenhet".
>>  
>>
>
>Det har jag inga synpunkter pŚ direkt. De har lite olika nyans, men
>bŚda šr svenska.
> 
>
Det šr všl ungefšr som distinktionen mellan byggande och byggnation. :-)

Jag har valt att anvšnda "fŚngande" et cetera.

>>Okej. Ordet timer šr annars ett všldigt ganska vedertaget ord i 
>>svenskan. SŚ, det blir "insomningstimer", dŚ?
>>  
>>
>
>Ja, det blir všl det. "Tajmer" tror jag aldrig jag sett.
>
Aj, det ville jag nog inte se heller. :-)

En annan frŚga dock, vad tycker du angŚende "tv" vs "TV"? Ska man skriva 
tv-program eller TV-program? Kabel-tv eller Kabel-TV? TV-standard eller 
tv-standard? etc. Och hur gŲr man i bŲrjan av meningar?

Skickar fŲr intresse med den nuvarande arbetskopian av min .po-fil.

# Swedish translation of tvtime
# Copyright (C) 2003 Billy Biggs
# This file is distributed under the same license as the tvtime package.
# Per von Zweigbergk <pvz@e.kth.se>, 2003
# Many thanks to Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se> for suggestions on
# improvements.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tvtime 0.9.11\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://tvtime.net/\n"
"POT-Creation-Date: 2003-11-01 19:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-11-01 16:47+0100\n"
"Last-Translator: Per von Zweigbergk <pvz@e.kth.se>\n"
"Language-Team: Per von Zweigbergk <pvz@e.kth.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/tvtime.c:831 src/tvtime.c:850 src/tvtime.c:885 src/tvtime.c:949
#: src/tvtime.c:977 src/tvtime.c:1103 src/commands.c:379 src/commands.c:555
#: src/commands.c:575 src/commands.c:637 src/commands.c:683 src/commands.c:758
#: src/commands.c:775 src/commands.c:802 src/commands.c:863
#: src/commands.c:1118 src/commands.c:1165 src/commands.c:1202
#: src/commands.c:1241 src/commands.c:1313 src/commands.c:1384
#: src/commands.c:1394 src/commands.c:1442 src/commands.c:1454
#: src/commands.c:1484 src/commands.c:1517 src/commands.c:1550
#: src/commands.c:1582
msgid "Back"
msgstr "Tillbaka"

#: src/tvtime.c:863 src/tvtime.c:989
#, c-format
msgid "Full rate: %.2f fps"
msgstr "Full bildfrekvens: %.2f b/s"

#: src/tvtime.c:871 src/tvtime.c:993
#, c-format
msgid "Half rate, deinterlace top fields: %.2f fps"
msgstr "Halv bildfrekvens, avflätar (deinterlacing) övre bildfälten: %.2f b/s"

#: src/tvtime.c:878 src/tvtime.c:997
#, c-format
msgid "Half rate, deinterlace bottom fields: %.2f fps"
msgstr "Halv bildfrekvens, avflätar (deinterlacing) nedre bildfälten: %.2f b/s"

#: src/tvtime.c:901
msgid "Overscan setting"
msgstr "√Ėversvepning"

#: src/tvtime.c:908 src/commands.c:1273
msgid "Apply matte"
msgstr "Lägg på bildmask"

#: src/tvtime.c:916
msgid "16:9 output"
msgstr "16:9-visning"

#: src/tvtime.c:925
msgid "Fullscreen"
msgstr "Helskärm"

#: src/tvtime.c:932
msgid "Set fullscreen position"
msgstr "Ställ in helskärmsposition"

#: src/tvtime.c:942
msgid "Always-on-top"
msgstr "Alltid-överst"

#: src/tvtime.c:960
msgid "Centre"
msgstr "I mitten"

#: src/tvtime.c:967
msgid "Top"
msgstr "Uppe"

#: src/tvtime.c:973
msgid "Bottom"
msgstr "Nere"

#: src/tvtime.c:987 src/commands.c:1305 src/commands.c:1335
msgid "Attempted framerate"
msgstr "Målvärde för bildfrekvens"

#: src/tvtime.c:1014
msgid "Performance estimates"
msgstr "Uppskattad prestanda"

#: src/tvtime.c:1016
msgid "Deinterlacer"
msgstr "Avflätare (Deinterlacer)"

#: src/tvtime.c:1019
#, c-format
msgid "Input: %s at %dx%d pixels"
msgstr "Signal: %s vid %dx%d pixlar"

#: src/tvtime.c:1023
#, c-format
msgid "Attempted framerate: %.2f fps"
msgstr "Målvärde för bildfrekvens: %.2f b/s"

#: src/tvtime.c:1027
#, c-format
msgid "Average blit time: %.2f ms (%.0f MB/sec)"
msgstr "Genomsnittlig blit-tid: %.2f ms (%.0f MB/s)"

#: src/tvtime.c:1031
#, c-format
msgid "Average render time: %5.2f ms"
msgstr "Genomsnittlig renderingstid: %5.2f ms"

#: src/tvtime.c:1035
#, c-format
msgid "Dropped frames: %d"
msgstr "Missade bildrutor: %d"

#: src/tvtime.c:1041
#, c-format
msgid "Blit spacing: %4.1f/%4.1f ms (want %4.1f ms)"
msgstr "Blit-intervall: %4.1f/%4.1f ms (mål: %4.1f ms)"

#: src/tvtime.c:1060 src/tvtime.c:1113
msgid "16:9 + Overscan"
msgstr "16:9 + √Ėversvepning"

#: src/tvtime.c:1065 src/tvtime.c:1092
msgid "1.85:1"
msgstr "1,85:1"

#: src/tvtime.c:1070 src/tvtime.c:1097
msgid "2.35:1"
msgstr "2,35:1"

#: src/tvtime.c:1075 src/tvtime.c:1116
msgid "4:3 centre"
msgstr "4:3 mitten"

#: src/tvtime.c:1081 src/tvtime.c:1119
msgid "4:3 + Overscan"
msgstr "4:3 + √Ėversvepning"

#: src/tvtime.c:1087
msgid "16:9"
msgstr "16:9"

#: src/tvtime.c:1112
msgid "Matte setting (Anamorphic input)"
msgstr "Bildmaskering (Anamorfisk signal)"

#: src/tvtime.c:1118
msgid "Matte setting (4:3 input)"
msgstr "Bildmaskering (4:3-signal)"

#: src/tvtime.c:1198 src/tvtime.c:1270 src/tvtime.c:1314 src/tvtime.c:1322
#: src/tvtime.c:1471 src/tvtime.c:1524 src/tvtime.c:1549 src/tvtime.c:1583
#: src/tvtime.c:1600 src/tvtime-command.c:56 src/tvtime-command.c:71
#: src/tvtime-configure.c:48 src/tvtime-scanner.c:61 src/tvtime-scanner.c:97
#, c-format
msgid "%s: Cannot allocate memory.\n"
msgstr "%s: Kan inte tilldela minne.\n"

#: src/tvtime.c:1335
#, c-format
msgid "Cannot open MPEG file %s."
msgstr "Kan inte öppna MPEG-filen %s."

#: src/tvtime.c:1346
#, c-format
msgid "Cannot open RVR file %s."
msgstr "Kan inte öppna RVR-filen %s."

#: src/tvtime.c:1360
#, c-format
msgid "Cannot open capture device %s."
msgstr "Kan inte öppna capture-enheten %s."

#: src/tvtime.c:1365
#, c-format
msgid ""
"\n"
"  Your capture card driver, %s, does not seem\n"
"  to support full framerate capture. Please check to see if it is\n"
"  misconfigured, or if you have selected the wrong capture\n"
"  device (%s).\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"  Din videofångarkortsdrivrutin, %s, verkar inte\n"
"  stödja videofångande vid full bildfrekvens. Var god kontrollera\n"
"  att drivrutinen är rätt inställd, och att du valt rätt enhet\n"
"  (%s).\n"
"\n"

#: src/tvtime.c:1429
#, c-format
msgid ""
"\n"
"  You are using the bttv driver, but have not configured enough\n"
"  buffers for tvtime to process the video optimally. This is\n"
"  true by default with bttv in kernels before 2.4.21. Please\n"
"  set the option gbuffers=4 when loading bttv. For more\n"
"  information see our support page at %s\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"  Du använder bttv-drivrutinen, men du har inte ställt in\n"
"  tillräckligt många buffrar för att tvtime:s videobehandling\n"
"  ska fungera optimalt. Ifall du kör en version av Linux äldre\n"
"  än 2.4.21, är de förvalda inställningarna för låga. För att\n"
"  lösa problemet, specifiera inställningen gbuffers=4 när du\n"
"  laddar bttv-modulen. För mer information, se vår hjälpsida:\n"
"  %s\n"
"\n"

#: src/tvtime.c:1436
#, c-format
msgid ""
"\n"
"  Your capture card driver, %s, is not providing\n"
"  enough buffers for tvtime to process the video. Please check with\n"
"  your driver documentation to see if you can increase the number\n"
"  of buffers provided to applications, and report this to the tvtime\n"
"  bug tracker at %s\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"  Din capture-drivrutin, %s, levererar inte tillräckligt\n"
"  många buffrar för att tvtime ska kunna behandla bilden. Kontrollera\n"
"  drivrutinens dokumentation, för att se om du kan öka antalet buffrar\n"
"  som drivrutinen låter program hantera, och rapportera den här\n"
"  incidenten via tvtimes bugg-system på %s.\n"
"\n"

#: src/tvtime.c:1488
msgid "On screen display failed to initialize, disabled.\n"
msgstr "Kunde inte initiera menysystemet, menysystemet inaktiverat.\n"

#: src/tvtime.c:1507
msgid "No video source"
msgstr "Ingen videokälla"

#: src/tvtime.c:1553
msgid "Cannot create FIFO, remote control of tvtime disabled.\n"
msgstr "Kan inte skapa FIFO -- fjärrstyrning av tvtime inaktiverat.\n"

#: src/tvtime.c:1594
msgid "Closed caption display failed to initialize, disabled.\n"
msgstr "Kunde inte initiera visning av closed captions, visning inaktiverad.\n"

#: src/tvtime.c:1851
msgid "Always-on-top enabled."
msgstr "Alltid-överst aktiverat."

#: src/tvtime.c:1856
msgid "Always-on-top disabled."
msgstr "Alltid-överst inaktiverat."

#: src/tvtime.c:1875
msgid "16:9 display mode active."
msgstr "16:9-visning aktivt."

#: src/tvtime.c:1884
msgid "4:3 display mode active."
msgstr "4:3-visning aktivt."

#: src/tvtime.c:1991
msgid "2-3 pulldown inversion disabled."
msgstr "2:3-matnings-kompensering inaktiverad."

#: src/tvtime.c:1994
msgid "2-3 pulldown inversion enabled."
msgstr "2:3-matnings-kompensering aktiverad."

#: src/tvtime.c:2000
msgid "2-3 pulldown inversion is not valid with your TV norm."
msgstr "2:3-matning-kompensering ej relevant för din tv-standard."

#: src/tvtime.c:2385 src/tvtime.c:2526
#, c-format
msgid "Screenshot: %s"
msgstr "Skärmbild: %s"

#: src/tvtime.c:2662
msgid "Restarting tvtime.\n"
msgstr "Startar om tvtime.\n"

#: src/tvtime.c:2666
msgid "Thank you for using tvtime.\n"
msgstr "Tack för denna gång!\n"

#: src/tvtime.c:2683
#, c-format
msgid "Running %s.\n"
msgstr "Kör %s.\n"

#: src/tvtime.c:2699
#, c-format
msgid ""
"\n"
"  Enhanced Real Time Clock support in your kernel is necessary for\n"
"  smooth video. We strongly recommend that you load the 'rtc' kernel\n"
"  module before starting tvtime, and make sure that your user has\n"
"  access to the device file (/dev/rtc or /dev/misc/rtc). See our\n"
"  support page at %s for more information.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"  Utökat stöd för realtidsklocka (RTC) i din kärna krävs för mjuk\n"
"  videospelning. Vi rekommenderar starkt att du laddar modulen \"rtc\"\n"
"  innan tvtime startas, och att du ser till att din användare har\n"
"  tillgång till enhetsfilen (/dev/rtc eller /dev/misc/rtc). Se vår\n"
"  hjälpsida: %s för mer information.\n"
"\n"

#: src/tvtime.c:2714
#, c-format
msgid ""
"\n"
"  Failed to get 1024 Hz resolution from your RTC device. High\n"
"  resolution access is necessary for video to be smooth. Please\n"
"  run tvtime as root, set tvtime as SUID root, or change the\n"
"  maximum RTC resolution allowed for user processes by running this\n"
"  command as root:\n"
"    sysctl -w dev.rtc.max-user-freq=1024\n"
"  See our support page at %s for more information.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"  Kunde inte få en upplösning på 1024 Hz från din RTC-enhet. Tillgång\n"
"  till hög upplösning är nödvändigt för mjuk videouppspelning. Kör\n"
"  tvtime som root, sätt tvtime som SUID-root, eller ändra den maximala\n"
"  tillåtna RTC-upplösningen för användarprocesser genom att köra\n"
"  följande kommando som root:\n"
"    sysctl -w dev.rtc.max-user-freq=1024\n"
"  Se vår hjälpsida: %s för mer information.\n"
"\n"

#: src/tvtime.c:2734
#, c-format
msgid ""
"\n"
"  Failed to drop root privileges: %s.\n"
"  tvtime will now exit to avoid security problems.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"  Kunde inte avstå root-rättigheter: %s.\n"
"  tvtime avslutas för att undvika säkerhetsproblem.\n"
"\n"

#: src/commands.c:187 src/commands.c:786 src/commands.c:1102
#: src/commands.c:1468 src/commands.c:1501 src/commands.c:1534
#: src/commands.c:1567
msgid "Current"
msgstr "Aktuell"

#. TRANSLATORS: This refers to a TV program, not a computer program.
#: src/commands.c:219 src/commands.c:226
msgid "No program information available"
msgstr "Ingen programinformation tillgänglig"

#: src/commands.c:265
#, c-format
msgid "Next: %s"
msgstr "Härnäst: %s"

#: src/commands.c:306
msgid "Renumber current channel"
msgstr "Flytta kanal"

#: src/commands.c:314 src/commands.c:317
msgid "Current channel active in list"
msgstr "Visar kanal vid bläddring"

#: src/commands.c:327
msgid "Stop channel scan"
msgstr "Stoppa kanalsökning"

#: src/commands.c:331
msgid "Scan channels for signal"
msgstr "Sök efter kanaler som sänder"

#: src/commands.c:339
msgid "Reset all channels as active"
msgstr "Visa alla kanaler vid bläddring"

#: src/commands.c:345
msgid "Finetune current channel"
msgstr "Fininställning"

#: src/commands.c:352
msgid "Change NTSC cable mode"
msgstr "√Ąndra l√§ge f√∂r NTSC-kabel-tv."

#: src/commands.c:358
msgid "Set current channel as SECAM"
msgstr "Växla till SECAM-läge för denna kanal"

#: src/commands.c:359
msgid "Set current channel as PAL"
msgstr "Växla till PAL-läge för denna kanal"

#: src/commands.c:366
msgid "Change frequency table"
msgstr "Byt frekvenstabell"

#: src/commands.c:372
msgid "Disable signal detection"
msgstr "Stäng av signalavkänning"

#: src/commands.c:373
msgid "Enable signal detection"
msgstr "Aktivera signalavkänning"

#: src/commands.c:535 src/commands.c:562
msgid "Cable"
msgstr "Kabel-tv"

#: src/commands.c:543 src/commands.c:570
msgid "Broadcast"
msgstr "Marksänt"

#: src/commands.c:550
msgid "Cable with channels 100+"
msgstr "Kabel-tv med över 100 kanaler"

#: src/commands.c:582
msgid "Europe"
msgstr "Europa"

#: src/commands.c:590
msgid "Russia"
msgstr "Ryssland"

#: src/commands.c:597
msgid "France"
msgstr "Frankrike"

#: src/commands.c:604
msgid "Australia"
msgstr "Australien"

#: src/commands.c:611
msgid "Australia (Optus)"
msgstr "Australien (Optus)"

#: src/commands.c:618
msgid "New Zealand"
msgstr "Nya Zeeland"

#: src/commands.c:625
msgid "China Broadcast"
msgstr "Kina (Marksänt)"

#: src/commands.c:632
msgid "Custom (first run tvtime-scanner)"
msgstr "Egen (kör tvtime-scanner först)"

#: src/commands.c:648
#, c-format
msgid "%s Current: %d pixels"
msgstr "%s Aktuell: %d pixlar"

#: src/commands.c:655
msgid "Low (360 pixels)"
msgstr "Låg (360 pixlar)"

#: src/commands.c:661
msgid "Moderate (576 pixels)"
msgstr "Medel (576 pixlar)"

#: src/commands.c:667
msgid "Standard (720 pixels)"
msgstr "Standard (720 pixlar)"

#: src/commands.c:673
msgid "High (768 pixels)"
msgstr "Hög (768 pixlar)"

#: src/commands.c:678 src/commands.c:1236
msgid "Restart with new settings"
msgstr "Omstart med nya inställningar"

#: src/commands.c:739 src/commands.c:1630
msgid "Mono"
msgstr "Mono"

#: src/commands.c:746 src/commands.c:1631
msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"

#: src/commands.c:754 src/commands.c:1633
msgid "SAP"
msgstr "SAP"

#: src/commands.c:765 src/commands.c:1633
msgid "Primary Language"
msgstr "Språk 1"

#: src/commands.c:770 src/commands.c:1634
msgid "Secondary Language"
msgstr "Språk 2"

#: src/commands.c:792 src/commands.c:1108 src/commands.c:1474
#: src/commands.c:1507 src/commands.c:1540 src/commands.c:1572
msgid "Increase"
msgstr "√Ėka"

#: src/commands.c:797 src/commands.c:1113 src/commands.c:1479
#: src/commands.c:1512 src/commands.c:1545 src/commands.c:1577
msgid "Decrease"
msgstr "Minska"

#: src/commands.c:822
msgid "BT8x8 luma correction"
msgstr "Luma-korrigering för BT8x8"

#: src/commands.c:832
msgid "2-3 pulldown inversion"
msgstr "Kompensering för 2:3-matning"

#: src/commands.c:841
msgid "Colour invert"
msgstr "Färginvertering"

#: src/commands.c:849
msgid "Mirror"
msgstr "Spegling"

#: src/commands.c:857
msgid "Chroma killer"
msgstr "Färgspärr"

#: src/commands.c:1002 src/commands.c:1037 src/commands.c:1069
#: src/commands.c:1086 src/commands.c:1098 src/commands.c:1126
#: src/commands.c:1174 src/commands.c:1210 src/commands.c:1219
#: src/commands.c:1232 src/commands.c:1267 src/commands.c:1273
#: src/commands.c:1279 src/commands.c:1286 src/commands.c:1292
#: src/commands.c:1320 src/commands.c:1326 src/commands.c:1334
#: src/commands.c:1340 src/commands.c:1352 src/commands.c:1401
#: src/commands.c:1464 src/commands.c:1497 src/commands.c:1530
#: src/commands.c:1563
msgid "Setup"
msgstr "Inställningar"

#: src/commands.c:1005 src/commands.c:1069 src/commands.c:1087
#: src/commands.c:1099
msgid "Channel management"
msgstr "Kanalhantering"

#: src/commands.c:1010 src/commands.c:1041 src/commands.c:1127
#: src/commands.c:1174 src/commands.c:1210 src/commands.c:1219
#: src/commands.c:1232
msgid "Input configuration"
msgstr "Källsignalinställningar"

#: src/commands.c:1015 src/commands.c:1046
msgid "Picture settings"
msgstr "Bildinställningar"

#: src/commands.c:1020 src/commands.c:1051 src/commands.c:1292
#: src/commands.c:1321 src/commands.c:1327 src/commands.c:1335
#: src/commands.c:1341
msgid "Video processing"
msgstr "Videobehandling"

#: src/commands.c:1025 src/commands.c:1056 src/commands.c:1267
#: src/commands.c:1273 src/commands.c:1279 src/commands.c:1286
msgid "Output configuration"
msgstr "Visningsinställningar"

#: src/commands.c:1030 src/commands.c:1061
msgid "Exit menu"
msgstr "Stäng meny"

#: src/commands.c:1087
msgid "Frequency table"
msgstr "Frekvenstabell"

#: src/commands.c:1099 src/commands.c:2685
msgid "Finetune"
msgstr "Fininställning"

#: src/commands.c:1131 src/commands.c:1134 src/commands.c:1178
#: src/commands.c:1181 src/commands.c:2791
msgid "Change video source"
msgstr "√Ąndra videok√§lla"

#: src/commands.c:1140 src/commands.c:1187 src/commands.c:1219
#: src/commands.c:1629
msgid "Preferred audio mode"
msgstr "√Ėnskat ljudl√§ge"

#: src/commands.c:1145 src/commands.c:1192 src/commands.c:1232
msgid "Television standard"
msgstr "TV-standard"

#: src/commands.c:1150 src/commands.c:1197 src/commands.c:1210
msgid "Horizontal resolution"
msgstr "Vågrät upplösning"

#: src/commands.c:1155
msgid "Toggle closed captions"
msgstr "Closed captions av/på"

#: src/commands.c:1160
msgid "Toggle XDS decoding"
msgstr "XDS-avkodning av/på"

#: src/commands.c:1279
msgid "Overscan"
msgstr "√Ėversvepning"

#: src/commands.c:1286
msgid "Fullscreen position"
msgstr "Helskärmsposition"

#: src/commands.c:1296 src/commands.c:1321
msgid "Deinterlacer configuration"
msgstr "Inställningar för avflätare (deinterlacer)"

#: src/commands.c:1301
msgid "Current deinterlacer description"
msgstr "Beskrivning av vald avflätare (deinterlacer)"

#: src/commands.c:1309 src/commands.c:1341
msgid "Input filters"
msgstr "Signalfilter"

#: src/commands.c:1327
msgid "Deinterlacer description"
msgstr "Beskrivning av avflätare (deinterlacer)"

#: src/commands.c:1352 src/commands.c:1401 src/commands.c:1464
#: src/commands.c:1497 src/commands.c:1530 src/commands.c:1563
msgid "Picture"
msgstr "Bild"

#: src/commands.c:1356 src/commands.c:1406 src/commands.c:1464
#: src/commands.c:2821 src/commands.c:2862
msgid "Brightness"
msgstr "Ljusstyrka"

#: src/commands.c:1361 src/commands.c:1411 src/commands.c:1497
#: src/commands.c:2835 src/commands.c:2865
msgid "Contrast"
msgstr "Kontrast"

#: src/commands.c:1365 src/commands.c:1415 src/commands.c:1530
#: src/commands.c:2849 src/commands.c:2868
msgid "Colour"
msgstr "Färg"

#: src/commands.c:1369 src/commands.c:1419 src/commands.c:1563
#: src/commands.c:2807 src/commands.c:2871
msgid "Hue"
msgstr "Färgton"

#: src/commands.c:1376
msgid "Save current settings as defaults"
msgstr "Spara bildinställningar som förval"

#: src/commands.c:1380 src/commands.c:1390 src/commands.c:1437
#: src/commands.c:1449
msgid "Reset to global defaults"
msgstr "Återgå till sparade inställningar"

#: src/commands.c:1426
msgid "Save current settings as global defaults"
msgstr "Spara bildinställningar som förval för alla kanaler"

#: src/commands.c:1432
msgid "Save current settings as channel defaults"
msgstr "Spara bildinställningar som förval för denna kanal"

#: src/commands.c:1703
msgid "Favorites"
msgstr "Favoriter"

#: src/commands.c:1710
msgid "Add current channel"
msgstr "Lägg till denna kanal"

#: src/commands.c:1712
msgid "Exit"
msgstr "Avsluta"

#: src/commands.c:1980
#, c-format
msgid "Sleep in %d minutes."
msgstr "Insomningstimer: %d minuter."

#: src/commands.c:1983
msgid "Sleep off."
msgstr "Insomningsfuktionen inaktiverad."

#: src/commands.c:2041
msgid "Channel marked as active in the browse list."
msgstr "Kanalen visas nu vid bläddring."

#: src/commands.c:2044
msgid "Channel disabled from the browse list."
msgstr "Kanalen visas inte längre vid bläddring."

#: src/commands.c:2087
msgid "Processing every input field."
msgstr "Behandlar nu alla bildfält."

#: src/commands.c:2090
msgid "Processing every top field."
msgstr "Behandlar endast övre bildfälten."

#: src/commands.c:2093
msgid "Processing every bottom field."
msgstr "Behandlar endast undre bildfälten."

#: src/commands.c:2108
#, c-format
msgid "Horizontal resolution will be %d pixels on restart."
msgstr "Den vågräta upplösningen kommer vara %d pixlar vid omstart."

#: src/commands.c:2154
#, c-format
msgid "Television standard will be %s on restart."
msgstr "TV-standarden %s kommer vara vald efter omstart."

#: src/commands.c:2185
msgid "All channels re-activated."
msgstr "Alla kanaler visas nu vid bläddring."

#: src/commands.c:2206
#, c-format
msgid "Remapping %d. Enter new channel number."
msgstr "Flyttar kanal %d. Mata in det nya kanalnumret."

#: src/commands.c:2218
msgid "Scanner unavailable with signal checking disabled."
msgstr "Kanalsökaren kräver att signalavkänning är på."

#: src/commands.c:2245
msgid "Scanning for channels being broadcast."
msgstr "Söker kanaler som sänder."

#: src/commands.c:2263
msgid "Closed captions disabled."
msgstr "Closed captions inaktiverade."

#: src/commands.c:2269
msgid "Closed captions enabled."
msgstr "Closed captions aktiverade."

#: src/commands.c:2281
msgid "No VBI device configured for CC decoding."
msgstr "Ingen VBI-enhet vald för CC-avkodning."

#: src/commands.c:2297
#, c-format
msgid "Colour decoding for this channel set to %s."
msgstr "Kanalens färger avkodas som %s."

#: src/commands.c:2339
#, c-format
msgid "Running: %s"
msgstr "Kör: %s"

#: src/commands.c:2416
msgid "Signal detection enabled."
msgstr "Signalavkänning aktiverad."

#: src/commands.c:2419
msgid "Signal detection disabled."
msgstr "Signalavkänning inaktiverad."

#: src/commands.c:2432
msgid "XDS decoding enabled."
msgstr "XDS-avkodning aktiverad."

#: src/commands.c:2435
msgid "XDS decoding disabled."
msgstr "XDS-avkodning inaktiverad."

#: src/commands.c:2481
msgid "Colour invert enabled."
msgstr "Färginvertering aktiverat."

#: src/commands.c:2483
msgid "Colour invert disabled."
msgstr "Färginvertering inaktiverad."

#: src/commands.c:2505
msgid "Mirror enabled."
msgstr "Spegling aktiverat."

#: src/commands.c:2507
msgid "Mirror disabled."
msgstr "Spegling inaktiverat."

#: src/commands.c:2529
msgid "Chroma kill enabled."
msgstr "Färgspärr aktiverad."

#: src/commands.c:2531
msgid "Chroma kill disabled."
msgstr "Färgspärr inaktiverad."

#: src/commands.c:2548
msgid "Luma correction enabled."
msgstr "Luma-korrigering aktiverad."

#: src/commands.c:2550
msgid "Luma correction disabled."
msgstr "Luma-korrigering inaktiverad."

#: src/commands.c:2567
#, c-format
msgid "Overscan: %.1f%%"
msgstr "√Ėversvepning: %.1f%%"

#: src/commands.c:2590
#, c-format
msgid "Luma correction value: %.1f"
msgstr "Lumakorrigeringsvärde: %.1f"

#: src/commands.c:2620
msgid "Picture settings reset to defaults."
msgstr "Bildinställningar återställda till förval."

#: src/commands.c:2648
msgid "Using nominal NTSC cable frequencies."
msgstr "Använder standardfrekvenser för NTSC-kabel-tv."

#: src/commands.c:2654
msgid "Using IRC cable frequencies."
msgstr "Använder frekvenser för IRC-kabel-tv."

#: src/commands.c:2660
msgid "Using HRC cable frequencies."
msgstr "Använder frekvenser för HRC-kabel-tv."

#: src/commands.c:2744 src/commands.c:2758
msgid "Volume"
msgstr "Volym"

#: src/commands.c:2908
msgid "Saved current picture settings as global defaults.\n"
msgstr "Bildinställningarna sparades som förval.\n"

#: src/commands.c:2921
#, c-format
msgid "Saved current picture settings on channel %d.\n"
msgstr "Bildinställningarna sparades som förval för kanal %d.\n"

#: src/commands.c:3005
msgid "Paused."
msgstr "Stillbild."

#: src/commands.c:3005
msgid "Resumed."
msgstr "Fortsätter."

#: src/tvtimeconf.c:521
#, c-format
msgid "Error parsing configuration file %s.\n"
msgstr "Fel vid tolkning av inställningsfilen %s.\n"

#: src/tvtimeconf.c:528
#, c-format
msgid "No XML root element found in %s.\n"
msgstr "Inget XML-rotelement hittades i %s.\n"

#: src/tvtimeconf.c:536 src/tvtimeconf.c:612
#, c-format
msgid "%s is not a tvtime configuration file.\n"
msgstr "%s är inte en tvtime-inställningsfil.\n"

#: src/tvtimeconf.c:570
msgid "Config file cannot be parsed. Settings will not be saved.\n"
msgstr ""
"Inställningsfilen kunde inte tolkas. Inställningar kommer inte att sparas.\n"

#: src/tvtimeconf.c:577
msgid "Could not create new config file.\n"
msgstr "Kunde inte skapa ny inställningsfil.\n"

#: src/tvtimeconf.c:601
msgid "Error creating configuration file.\n"
msgstr "Fel vid skapande av inställningsfil.\n"

#: src/tvtimeconf.c:622 src/utils.c:131
#, c-format
msgid "Cannot change owner of %s: %s.\n"
msgstr "Kan inte byta ägare för %s: %s.\n"

#: src/tvtimeconf.c:631
msgid ""
"\n"
"tvtime is free software, written by Billy Biggs, Doug Bell and many\n"
"others. For details and copying conditions, please see our website\n"
"at http://tvtime.net/\n"
"\n"
"tvtime is Copyright (C) 2001, 2002, 2003 by Billy Biggs, Doug Bell,\n"
"Alexander S. Belov, and Achim Schneider.\n"
msgstr ""
"\n"
"tvtime är fri programvara, skriven av Billy Biggs, Doug Bell, och många\n"
"andra. För mer information och spridningsvillkor, se vår webbsida:\n"
"http://tvtime.net/\n"
"\n"
"tvtime är Copyright © 2001, 2002, 2003 Billy Biggs, Doug Bell,\n"
"Alexander S. Belov, och Achim Schneider.\n"

#: src/tvtimeconf.c:642 src/tvtimeconf.c:695 src/tvtimeconf.c:745
#, c-format
msgid ""
"usage: %s [OPTION]...\n"
"\n"
msgstr ""
"användning: %s [FLAGGA]...\n"
"\n"

#: src/tvtimeconf.c:643 src/tvtimeconf.c:696
msgid " -a, --widescreen      16:9 mode.\n"
msgstr " -a, --widescreen      16:9-läge.\n"

#: src/tvtimeconf.c:644 src/tvtimeconf.c:697
msgid " -b, --vbidevice=DEVICE   VBI device (defaults to /dev/vbi0).\n"
msgstr ""
" -b, --vbidevice=ENHET   VBI-enhet (/dev/vbi0 om ej specifierad).\n"

#: src/tvtimeconf.c:645 src/tvtimeconf.c:698
msgid ""
" -c, --channel=CHANNEL   Tune to the specified channel on startup.\n"
msgstr " -c, --channel=KANAL    Välj specifierad kanal vid uppstart.\n"

#: src/tvtimeconf.c:646 src/tvtimeconf.c:699 src/tvtimeconf.c:746
msgid ""
" -d, --device=DEVICE    video4linux device (defaults to /dev/video0).\n"
msgstr ""
" -d, --device=ENHET     video4linux-enhet (/dev/video0 om ej "
"specifierad)\n"

#: src/tvtimeconf.c:647 src/tvtimeconf.c:700
msgid ""
" -D, --driver=NAME     Output driver to use: Xv, DirectFB, mga,\n"
"               matroxtv or SDL (defaults to Xv).\n"
msgstr ""
" -D, --driver=NAMN     Välj visningsdrivrutin: Xv, DirectFB, mga,\n"
"               matroxtv eller SDL (Xv om ej specifierad).\n"

#: src/tvtimeconf.c:649 src/tvtimeconf.c:702
msgid ""
" -f, --frequencies=NAME   The frequency table to use for the tuner.\n"
"               (defaults to us-cable).\n"
"\n"
"               Valid values are:\n"
"                 us-cable\n"
"                 us-cable100\n"
"                 us-broadcast\n"
"                 china-broadcast\n"
"                 japan-cable\n"
"                 japan-broadcast\n"
"                 europe\n"
"                 australia\n"
"                 australia-optus\n"
"                 newzealand\n"
"                 france\n"
"                 russia\n"
"                 custom (first run tvtime-scanner)\n"
"\n"
msgstr ""
" -f, --frequencies=NAMN   Vilken frekvenstabell som ska användas för den\n"
"               här mottagaren. (us-cable om ej specifierad).\n"
"\n"
"               Giltiga värden är:\n"
"                 us-cable \n"
"                 us-cable100\n"
"                 us-broadcast\n"
"                 china-broadcast\n"
"                 japan-cable\n"
"                 japan-broadcast\n"
"                 europe\n"
"                 australia\n"
"                 australia-optus\n"
"                 newzealand\n"
"                 france\n"
"                 russia\n"
"                 custom (kör tvtime-scanner först)\n"

#: src/tvtimeconf.c:665 src/tvtimeconf.c:718 src/tvtimeconf.c:747
msgid ""
" -F, --configfile=FILE   Additional config file to load settings from.\n"
msgstr ""
" -F, --configfile=FIL    En ytterligare fil att ladda inställningar "
"från.\n"

#: src/tvtimeconf.c:666 src/tvtimeconf.c:719 src/tvtimeconf.c:748
msgid " -h, --help         Show this help message.\n"
msgstr " -h, --help         Visa det här hjälpmeddelandet.\n"

#: src/tvtimeconf.c:667 src/tvtimeconf.c:720
msgid ""
" -H, --height=HEIGHT    Output window height (defaults to 576 pixels).\n"
msgstr ""
" -H, --height=H√ĖJD     Visningsf√∂nstrets h√∂jd (576 om ej "
"specifierad).\n"

#: src/tvtimeconf.c:668 src/tvtimeconf.c:721 src/tvtimeconf.c:749
msgid ""
" -i, --input=INPUTNUM    video4linux input number (defaults to 0).\n"
msgstr ""
" -i, --input=SIGNALNUMMER  video4linux signalnummer (0 om ej "
"specifierad).\n"

#: src/tvtimeconf.c:669 src/tvtimeconf.c:722
msgid ""
" -I, --inputwidth=SAMPLING Horizontal resolution of input\n"
"               (defaults to 720 pixels).\n"
msgstr ""
" -I, --inputwidth=SAMPLING Vågrät bildupplösning (720 om ej specifierad).\n"

#: src/tvtimeconf.c:671
msgid ""
" -k, --slave        Disables input handling in tvtime (slave "
"mode).\n"
msgstr " -k, --slave        Stäng av signalhantering (slavläge).\n"

#: src/tvtimeconf.c:672 src/tvtimeconf.c:724
msgid " -m, --fullscreen      Start tvtime in fullscreen mode.\n"
msgstr " -m, --fullsreen      Starta tvtime i helskärmsläge.\n"

#: src/tvtimeconf.c:673 src/tvtimeconf.c:725
msgid " -M, --window        Start tvtime in window mode.\n"
msgstr " -M, --window        Starta tvtime i fönsterläge.\n"

#: src/tvtimeconf.c:674 src/tvtimeconf.c:726 src/tvtimeconf.c:750
msgid ""
" -n, --norm=NORM      The norm to use for the input. tvtime "
"supports:\n"
"               NTSC, NTSC-JP, SECAM, PAL, PAL-Nc, PAL-M,\n"
"               PAL-N or PAL-60 (defaults to NTSC).\n"
msgstr ""
" -n, --norm=NORM      Specifierar tv-standard. tvtime stödjer:\n"
"               NTSC, NTSC-JP, SECAM, PAL, PAL-Nc, PAL-M,\n"
"               PAL-N och PAL-60 (NTSC om ej specifierad).\n"
"\n"

#: src/tvtimeconf.c:677 src/tvtimeconf.c:729
msgid ""
" -p, --fspos=POS      Set the fullscreen position: top, bottom or\n"
"               centre (default).\n"
msgstr ""
" -p, --fspos=POS      Ställ in helskärmsposition: top, bottom, eller\n"
"               centre (centre om ej specifierad).\n"

#: src/tvtimeconf.c:679
msgid ""
" -r, --rvr=FILE       RVR recorded file to play (for debugging).\n"
msgstr " -r, --rvr=FILE       Spela upp RVR-fil (för avlusning).\n"

#: src/tvtimeconf.c:680
msgid ""
" -s, --showdrops      Print stats on frame drops (for debugging).\n"
msgstr ""
" -s, --showdrops      Visa statistik för missade bildrutor\n"
"               (för avlusning).\n"

#: src/tvtimeconf.c:681
msgid ""
" -S, --saveoptions     Save command line options to the config file.\n"
msgstr ""
" -S, --saveoptions     Spara kommandoradsflaggor i inställningsfilen.\n"

#: src/tvtimeconf.c:682 src/tvtimeconf.c:732
msgid " -t, --xmltv=FILE      Read XMLTV listings from the given file.\n"
msgstr " -t, --xmltv=FIL      Läs XMLTV-tablåer från en fil.\n"

#: src/tvtimeconf.c:683
msgid " -v, --verbose       Print debugging messages to stderr.\n"
msgstr ""
" -v, --verbose       Skriv ut avlusningsmeddelanden till stderr.\n"

#: src/tvtimeconf.c:684 src/tvtimeconf.c:734
msgid ""
" -x, --mixer=DEVICE[:CH]  The mixer device and channel to control.\n"
"               (defaults to /dev/mixer:line)\n"
"\n"
"               Valid channels are:\n"
"                 vol, bass, treble, synth, pcm, speaker, "
"line,\n"
"                 mic, cd, mix, pcm2, rec, igain, ogain, "
"line1,\n"
"                 line2, line3, dig1, dig2, dig3, phin, "
"phout,\n"
"                 video, radio, monitor\n"
msgstr ""
" -x, --mixer=ENHET[:KANAL] Mixer-enhet och -kanal att styra.\n"
"               (/dev/mixer:line om ej specifierad)\n"
"\n"
"               Giltiga kanaler är:\n"
"                 vol, bass, treble, synth, pcm, speaker, "
"line,\n"
"                 mic, cd, mix, pcm2, rec, igain, ogain, "
"line1,\n"
"                 line2, line3, dig1, dig2, dig3, phin, "
"phout,\n"
"                 video, radio, monitor\n"

#: src/tvtimeconf.c:731
msgid ""
" -R, --priority=PRI     Sets the process priority to run tvtime at.\n"
msgstr " -R, --prioritet=PRI    Ställ in tvtime-processens prioritet.\n"

#: src/tvtimeconf.c:733
msgid " -X, --display=DISPLAY   Use the given X display to connect to.\n"
msgstr " -X, --display=DISPLAY   Anslut till specifierad X-server.\n"

#: src/tvtimeconf.c:928 src/tvtimeconf.c:937 src/tvtimeconf.c:997
#: src/tvtimeconf.c:1135 src/tvtimeconf.c:1298
#, c-format
msgid "Reading configuration from %s\n"
msgstr "Läser inställningar från %s\n"

#: src/tvtimeconf.c:1045
msgid "Saving command line options.\n"
msgstr "Sparar kommandoradsflaggorna.\n"

#: src/tvtimeosd.c:355 src/tvtime-scanner.c:143
msgid "No signal"
msgstr "Ingen signal"

#: src/tvtimeosd.c:466
msgid "Mute"
msgstr "Ljud avstängt"

#: src/utils.c:115
#, c-format
msgid "Cannot create %s: %s\n"
msgstr "Kan inte skapa %s: %s\n"

#: src/utils.c:121
#, c-format
msgid "Cannot open %s: %s\n"
msgstr "Kan inte öppna %s: %s\n"

#: src/utils.c:603
#, c-format
msgid "Failed to initialize UTF-8 to %s converter: iconv_open failed (%s).\n"
msgstr ""
"Fel vid initiering av konverterare från UTF-8 till %s:\n"
"fel vid iconv_open (%s).\n"

#: src/utils.c:614
#, c-format
msgid ""
"\n"
"  Failed to enter UTF-8 mode using bind_textdomain_codeset()\n"
"  (returned %s.) This may cause messages\n"
"  to be displayed incorrectly! Please report this bug at\n"
"  %s.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"  Kunde inte aktivera UTF-8-läge via bind_textdomain_codeset()\n"
"  (funktionen returnerade %s.) Det här kan orsaka att\n"
"  meddelanden inte visas korrekt!\n"
"  Var god felanmäl detta på %s.\n"
"\n"

#: src/tvtime-command.c:61
msgid ""
"\n"
"Available commands:\n"
msgstr ""
"\n"
"Tillgängliga kommandon:\n"

#: src/tvtime-command.c:80
msgid "tvtime not running.\n"
msgstr "tvtime är inte igång.\n"

#: src/tvtime-command.c:82 src/tvtime-command.c:92
#, c-format
msgid "%s: Cannot open %s: %s\n"
msgstr "%s: Kan inte öppna %s: %s\n"

#: src/tvtime-command.c:103
#, c-format
msgid "%s: Invalid command '%s'\n"
msgstr "%s: Ogiltigt kommando \"%s\"\n"

#: src/tvtime-command.c:108
#, c-format
msgid "%s: Sending command %s with argument %s.\n"
msgstr "%s: Sänder kommandot %s med argumentet %s.\n"

#: src/tvtime-command.c:113
#, c-format
msgid "%s: Sending command %s.\n"
msgstr "%s: Sänder kommandot %s.\n"

#: src/tvtime-scanner.c:91
#, c-format
msgid "Scanning using TV standard %s.\n"
msgstr "Söker efter kanaler med tv-standarden %s.\n"

#: src/tvtime-scanner.c:114
#, c-format
msgid ""
"\n"
"  No tuner found on input %d. If you have a tuner, please\n"
"  select a different input using --input=<num>.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"  Ingen tv-mottagare funnen på källa %d. Om du har en mottagare,\n"
"  välj en annan källa med hjälp av --input=<num>.\n"
"\n"

#: src/tvtime-scanner.c:125
#, c-format
msgid "Scanning from %6.2f MHz to %6.2f MHz.\n"
msgstr "Söker från %6.2f MHz till %6.2f MHz.\n"

#: src/tvtime-scanner.c:136
#, c-format
msgid "Checking %6.2f MHz:"
msgstr "Kontrollerar %6.2f MHz:"

#: src/tvtime-scanner.c:147 src/tvtime-scanner.c:154
msgid "Signal detected"
msgstr "Signal funnen"

#: src/tvtime-scanner.c:166
#, c-format
msgid ""
"Found a channel at %6.2f MHz (%.2f - %.2f MHz), adding to channel list.\n"
msgstr ""
"Fann en kanal vid %6.2f MHz (%.2f - %.2f MHz), lägger till i kanallistan.\n"

# Den engelska strängen i det här fallet är ganska förvirrande.
#~ msgid "Frame drop setting"
#~ msgstr "Bildfrekvens vid videofångande"_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.