Re: Synpunkter önskas på översättning av tvtime 0.9.11

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-11-01 12:43:34

Per von Zweigbergk writes:
> Frågan är dock, är det en bra idé att införa ett nytt ord på det sättet 
> -- eller bör man hellre hålla sig till etablerade ord?

Det är alltid en avvägning.  I några fall när det inte funnits ett
svenskt ord eller det inte är etablerat, har vi använt metoden att
skriva på svenska men sedan ha det engelska inom parentes som
förtydligande.  Alltså "... deinterlace the picture ..." blir
"... avfläta (deinterlace) bilden ..."  Du kan ju fundera på om du
tycker det är en lämplig metod här.

> Har  grunnat på det där, och jag tror nog att "fångarenhet" är ett 
> bättre ord än "fångstenhet".

Det har jag inga synpunkter på direkt.  De har lite olika nyans, men
båda är svenska.

> Okej. Ordet timer är annars ett väldigt ganska vedertaget ord i 
> svenskan. Så, det blir "insomningstimer", då?

Ja, det blir väl det.  "Tajmer" tror jag aldrig jag sett.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.