Re: LaTrine

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-10-25 18:43:05

Jan Moren writes:
> lör 2003-10-25 klockan 11.47 skrev Patrik Johansson:
> > "  -a, --label=språk1/språk2    etiketterna för språken (max. %d
> > tecken per språk),\n"
> 
> Kanske "vardera" snarare än "per språk", men det är mest en personlig
> stilgrej.

Om du säger "vardera" eller bara "var" kanske du kan få plats i 80
kolumner.  Det är standardbredd för terminalfönster, så det är bra att
hålla sig inom den gränsen om man kan.  (Går det inte kan man göra två
rader istället, när det som här är ett flerradigt meddelande.)

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.