Re: LaTrine

Författare: Jan Moren (jan.moren_at_lucs.lu.se)
Datum: 2003-10-25 12:16:30

lör 2003-10-25 klockan 11.47 skrev Patrik Johansson:
> Hej
> 
> Har precis översatt LaTrine och hoppas det inte har smugit sig in alltför
> många tveksamheter. Tacksam för kommentarer!

Intressant namnval :)

Några småsaker:


> #: charset.c:117
> msgid "map_key: internal buffer overflow"
> msgstr "map_key: internt bufferöverspill"

Är "bufferöverspill" standardiserat?> #: latrine.c:51
> msgid "too many error messages, stopping here"
> msgstr "för många felmeddelanden, stoppar här"

Kanske "stannar här" är bättre?> #: latrine.c:149
> #, c-format
> msgid "found stale lock file (pid %d)"
> msgstr "hittade stulen låsfil (pid %d)"

"stulen" -> "gammal"> #: options.c:158
> msgid "ignoring --force in config file"
> msgstr "ignorerade --force i konfigurationsfilen"

"ignorerar"
> #: options.c:298
> #, c-format
> msgid ""
...

> msgstr ""
> "Usage: %s [flaggor] [lexikon|sökväg]\n"
> " -d, --debug        aktivera felsökningsläge,\n"
> "   --direction={0|1|2|3} startriktning för indata fält,\n"

"indatafält"

> " -f, --force        skriv över stulna låsfiler,\n"

"stulna" -> "gamla"

> " -h, --help         visa denna kommandoradssummering ,\n"
> " -i, --ignore-case     jämför oberoende av skiftläge,\n"
> " -1, --keymap1=sökväg     tangenttabell för språk 1,\n"
> " -2, --keymap2=sökväg     tangenttabell för språk 2,\n"
> " -a, --label=språk1/språk2  etiketterna för språken (max. %d
> tecken per språk),\n"

Kanske "vardera" snarare än "per språk", men det är mest en personlig
stilgrej.

> " -l, --limit=max      antalet fraser att hålla i minnet
> (%d),\n"
> " -m, --mode={normal|reverse|mixed}  specifierar vilken riktning
> frågorna kommer,\n"
> " -r, --random=max      maximalt antal slumpindex (standard är
> %d),\n"
> " -v, --version       visa versionsnummret.\n"
> "Var god läs manualsidan för ytterligare information.\n"-- 
 
Trust the Computer. The Computer is your friend.
 
Tel.  +46-046 222 8588       Dr. Janne Morén (mr)
Home:  +46-046 211 4973       Dept. of Cognitive Science
Fax:  +46-046 222 9758       Kungshuset, Lund
                   S-222 22 Lund, Sweden_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.