Re: redhat-config-securitylevel (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-10-23 19:18:41

mån 2003-10-20 klockan 18.30 skrev Göran Uddeborg:
> > N "   * WWW (HTTP) -- HTTP is the protocol used by\n"
> > N "    Apache to serve Web pages. If you plan on\n"
> > N "    making your Web server publicly available,\n"
> > N "    enable this option. This option is not\n"
> > N "    required for viewing pages locally or\n"
> > N "    developing Web pages. You need the Apache\n"
> > N "    package installed for this option to be\n"
> > N "    useful.\n"
> 
> > N "   * WWW (HTTP) -- HTTP är protokollet som används\n"
> > N "    av Apache för att tillhandahålla webbsidor.\n"
> > N "    Om du planerar att göra din webbserver allmänt\n"
> > N "    tillgänglig använder du detta alternativ.\n"
> > N "    Detta alternativ krävs inte för att läsa\n"
> > N "    lokala sidor eller utveckla webbsidor. Du\n"
> > N "    behöver paketet Apache för att detta\n"
> > N "    alternativ ska vara användbart.\n"
> 
> Paketet heter ju "httpd", inte "apache" numera, så jag felanmälde:
> https://bugzilla.redhat.com/bugzilla/show_bug.cgi?id=107558

Ok. Jag väntar med att fixa detta tills de fixat originalet, och helst
också fixat längden på meddelandet
(https://bugzilla.redhat.com/bugzilla/show_bug.cgi?id=102455) som är ett
brott mot mänskligheten.


> > N "   * FTP -- FTP is a protocol used for remote file\n"
> > N "    transfer. If you plan on making your FTP\n"
> > N "    server publicly available, enable this option.\n"
> > N "    You need the vsftpd package installed for this\n"
> > N "    option to be useful.\n"
> 
> > N "   * FTP -- FTP är ett protokoll för fjärr-\n"
> > N "    filöverföring. Om du planerar att göra din FTP-\n"
> > N "    server allmänt tillgänglig använder du detta\n"
> > N "    alternativ. Du måste ha paketen wu-ftpd (och\n"
> > N "    möjligen anonftp) installerade för att detta\n"
> > N "    alternativ ska vara användbart.\n"
> 
> Men här är orginalet rätt. Paketet som behövs heter vsftpd. (Paketen
> wu-ftpd och anonftp har de tagit bort.)

Oj. Har fixat meddelandet här.
Tack för granskningen! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/redhat/redhat-config-securitylevel.sv.po.


Christian_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.