Re: initscripts (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-10-23 18:56:47

mån 2003-10-20 klockan 14.30 skrev Göran Uddeborg:
> Dessa meddelanden hamnar inom snyggt linjerade hakparenteser på
> engelska.  Genom att justera med blnaksteg skulle man kunna få det
> lika snyggt på svenska:
> 
> 
> > #: /etc/rc.d/init.d/functions:317
> > msgid "OK"
> > msgstr "OK"
> 
> "   OK   "
> 
> (Denna skall vara fyra tecken kortare för att det skall bli bra.  Jag
> felrapporterade det för länge sedan,
> https://bugzilla.redhat.com/bugzilla/show_bug.cgi?id=54682, men på
> svenska så kan vi gå runt det.)
> 
> > #: /etc/rc.d/init.d/functions:328
> > msgid "FAILED"
> > msgstr "MISSLYCKADES"
> 
> oförändrad
> 
> > #: /etc/rc.d/init.d/functions:339
> > msgid "PASSED"
> > msgstr "LYCKADES"
> 
> "  LYCKADES  "

Ok, jag har ändrat enligt ovan.


> > #: /etc/rc.d/init.d/functions:350
> > msgid "WARNING"
> > msgstr "VARNING"
> 
> "  VARNING   "

Men denna är ju en bokstav längre även på engelska?

Tack för synpunkterna! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/redhat/initscripts.sv.po.


Christian


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.