redhat-config-nfs (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-10-19 02:05:08

Här är uppdateringen av redhat-config-nfs. Ta gärna en titt. Filen finns
även på http://www.menthos.com/po/redhat/redhat-config-nfs.sv.po.


Christian

 # Swedish messages for redhat-config-nfs.
 # Copyright (C) 2002, 2003 Christian Rose
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2002, 2003.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.24 2003/08/14 20:46:40 menthos Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: redhat-config-nfs\n"
G "POT-Creation-Date: Tue Jan 14 01:50:21 2003\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-12-27 11:12+0100\n"
N "POT-Creation-Date: Tue Jul 1 15:28:39 2003\n"
N "PO-Revision-Date: 2003-08-14 22:53+0200\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Generated-By: pygettext.py 1.4\n"
 
 #: ../src/addnfsshare.py:30
N msgid "You must specify a directory name"
N msgstr "Du måste ange ett katalognamn"
N 
 #: ../src/mainWindow.py:54
 
 #: ../src/mainWindow.py:60
G msgid "NFS Server"
G msgstr "NFS-server"
N msgid "NFS"
N msgstr "NFS"
 
 
 #: ../src/redhat-config-nfs.py:37
 msgid "redhat-config-nfs requires a currently running X server."
G msgstr "redhat-config-nfs kräver att en X-server körs för tillfället."
N msgstr "redhat-config-nfs kräver att en X-server körs."
N 
 #~ msgid "NFS Server"
 #~ msgstr "NFS-server"

# Swedish messages for redhat-config-nfs.
# Copyright (C) 2002, 2003 Christian Rose
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2002, 2003.
#
# $Id: sv.po,v 1.24 2003/08/14 20:46:40 menthos Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: redhat-config-nfs\n"
"POT-Creation-Date: Tue Jul 1 15:28:39 2003\n"
"PO-Revision-Date: 2003-08-14 22:53+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Generated-By: pygettext.py 1.4\n"

#: ../src/addnfsshare.py:30
msgid "You must specify a directory name"
msgstr "Du måste ange ett katalognamn"

#: ../src/mainWindow.py:54
msgid "NFS Server Configuration"
msgstr "NFS-serverkonfiguration"

#: ../src/mainWindow.py:60
msgid "NFS"
msgstr "NFS"

#: ../src/mainWindow.py:61
msgid "Create, modify, and delete nfs shares"
msgstr "Skapa, ändra och ta bort nfs-utdelningar"

#: ../src/mainWindow.py:75
msgid "Directory"
msgstr "Katalog"

#: ../src/mainWindow.py:78
msgid "Hosts"
msgstr "Värdar"

#: ../src/mainWindow.py:81
msgid "Permissions"
msgstr "Rättigheter"

#: ../src/mainWindow.py:89
msgid "/_File"
msgstr "/_Arkiv"

#: ../src/mainWindow.py:90
msgid "/_File/_Add Share"
msgstr "/_Arkiv/_Lägg till utdelning"

#: ../src/mainWindow.py:91
msgid "/_File/_Properties"
msgstr "/_Arkiv/_Egenskaper"

#: ../src/mainWindow.py:92
msgid "/_File/_Delete"
msgstr "/_Arkiv/_Ta bort"

#: ../src/mainWindow.py:93
msgid "/_File/_Quit"
msgstr "/_Arkiv/_Avsluta"

#: ../src/mainWindow.py:94
msgid "/_Help"
msgstr "/_Hjälp"

#: ../src/mainWindow.py:95
msgid "/_Help/_Contents"
msgstr "/_Hjälp/_Innehåll"

#: ../src/mainWindow.py:96
msgid "/_Help/_About"
msgstr "/_Hjälp/_Om"

#: ../src/mainWindow.py:106
msgid "Add an NFS share"
msgstr "Lägg till en NFS-utdelning"

#: ../src/mainWindow.py:107
msgid "Edit the properties of the selected directory"
msgstr "Redigera egenskaperna för den valda katalogen"

#: ../src/mainWindow.py:108
msgid "Delete the selected directory"
msgstr "Ta bort den valda katalogen"

#: ../src/mainWindow.py:109
msgid "View help"
msgstr "Visa hjälp"

#: ../src/mainWindow.py:149
msgid "Read"
msgstr "Läs"

#: ../src/mainWindow.py:151
msgid "Read/Write"
msgstr "Läs/Skriv"

#: ../src/mainWindow.py:215
msgid "Help is not available."
msgstr "Hjälp är inte tillgänglig."

#: ../src/mainWindow.py:240
msgid "Add NFS Share"
msgstr "Lägg till NFS-utdelning"

#: ../src/mainWindow.py:247
msgid "Edit NFS Share"
msgstr "Redigera NFS-utdelning"

#: ../src/mainWindow.py:277
msgid ""
"NFS Server Configuration Tool\n"
" Copyright (c) 2002 Red Hat, Inc.\n"
" Copyright (c) 2002 Brent Fox <bfox@redhat.com>\n"
" Copyright (c) 2002 Tammy Fox <tfox@redhat.com>\n"
" A graphical interface for configuring NFS shares"
msgstr ""
"NFS-serverkonfigurationsverktyg\n"
" Copyright © 2002 Red Hat, Inc.\n"
" Copyright © 2002 Brent Fox <bfox@redhat.com>\n"
" Copyright © 2002 Tammy Fox <tfox@redhat.com>\n"
" Ett grafiskt gränssnitt för konfiguration av NFS-utdelningar"

#: ../src/mainWindow.py:281
msgid "About"
msgstr "Om"

#: ../src/propertiesWindow.py:39
msgid "Read-only"
msgstr "Skrivskyddad"

#: ../src/propertiesWindow.py:40
msgid "Read / Write"
msgstr "Läs/Skriv"

#: ../src/propertiesWindow.py:42
msgid "Allow connections from ports 1024 and higher"
msgstr "Tillåt anslutningar från port 1024 och högre"

#: ../src/propertiesWindow.py:43
msgid "Allow insecure file locking"
msgstr "Tillåt osäker fillåsning"

#: ../src/propertiesWindow.py:44
msgid "Disable subtree checking"
msgstr "Inaktivera underträdslåsning"

#: ../src/propertiesWindow.py:45
msgid "Sync write operations on request"
msgstr "Synkronisera skrivoperationer på begäran"

#: ../src/propertiesWindow.py:46
msgid "Force sync of write operations immediately"
msgstr "Tvinga fram omedelbar synkronisering av skrivoperationer"

#: ../src/propertiesWindow.py:48
msgid "Treat remote root user as local root"
msgstr "Behandla fjärr-rootanvändare som lokal root"

#: ../src/propertiesWindow.py:49
msgid "Treat all client users as anonymous users"
msgstr "Behandla alla klientanvändare som anonyma användare"

#: ../src/propertiesWindow.py:50
msgid "Specify local user ID for anonymous users"
msgstr "Ange lokal användar-ID för anonyma användare"

#: ../src/propertiesWindow.py:52
msgid "Specify local group ID for anonymous users"
msgstr "Ange lokal grupp-ID för anonyma användare"

#: ../src/propertiesWindow.py:83
msgid "Basic"
msgstr "Grundläggande"

#: ../src/propertiesWindow.py:84
msgid "General Options"
msgstr "Allmänna alternativ"

#: ../src/propertiesWindow.py:85
msgid "User Access"
msgstr "Användaråtkomst"

#: ../src/propertiesWindow.py:94
msgid "Browse..."
msgstr "Bläddra..."

#: ../src/propertiesWindow.py:104
msgid "Directory:"
msgstr "Katalog:"

#: ../src/propertiesWindow.py:108
msgid "Host(s):"
msgstr "Värd(ar):"

#: ../src/propertiesWindow.py:115
msgid "Basic permissions:"
msgstr "Grundläggande rättigheter:"

#: ../src/propertiesWindow.py:153
msgid "User ID:"
msgstr "Användar-ID:"

#: ../src/propertiesWindow.py:162
msgid "Group ID:"
msgstr "Grupp-ID:"

#: ../src/propertiesWindow.py:179
msgid "Select a directory"
msgstr "Välj en katalog"

#: ../src/propertiesWindow.py:235 ../src/propertiesWindow.py:252
msgid "You must specify a directory and a host"
msgstr "Du måste ange en katalog och en värd"

#: ../src/propertiesWindow.py:265
msgid "%s is not a valid directory."
msgstr "%s är inte en giltig katalog."

#: ../src/redhat-config-nfs.py:37
msgid "redhat-config-nfs requires a currently running X server."
msgstr "redhat-config-nfs kräver att en X-server körs."

#~ msgid "NFS Server"
#~ msgstr "NFS-server"

#~ msgid "Would you like to save your changes?"
#~ msgstr "Vill du spara dina ändringar?"

#~ msgid "Apply changes"
#~ msgstr "Verkställ ändringar"

#~ msgid "The NFS service is not currently running. Do you wish to start it?"
#~ msgstr "NFS-tjänsten körs inte för tillfället. Vill du starta den?"

#~ msgid "Host"
#~ msgstr "Värd"

#~ msgid "/_Action"
#~ msgstr "/_Åtgärd"_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.