gpe-aerial-0.2.6

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-10-11 16:38:50

HÀr Àr översÀttningen av gpe-aerial. Ta gÀrna en titt. Filen finns Àven
pÄ http://www.menthos.com/po/tp/gpe-aerial-0.2.6.sv.po.


Christian

# Swedish messages for gpe-aerial.
# Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2003.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gpe-aerial 0.2.6\n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-10 18:55+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-10-11 16:29+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"

#: main.c:375
msgid "Wireless networks"
msgstr "TrÄdlösa nÀtverk"

#: main.c:391
msgid ""
"This window shows all detected networks. It will be updated while the "
"scanner is running. The colors tell you something about the possibility to "
"connect to the net. Green=OK, yellow=maybe need some\tconfiguration, red=not "
"possible."
msgstr ""
"Detta fönster visar alla detekterade nÀtverk. Den kommer att uppdateras "
"under tiden som sökaren körs. FÀrgerna illustrerar möjligheterna att "
"ansluta till nÀtverket. Grön=OK, gul=kan kanske behöva en\tdel "
"konfiguration, röd=inte möjlig."

msgid ""
"This window shows all detected networks. It will be updated while the "
"scanner is running. The colors tell you something about the possibility to "
"connect to the net. Green=OK, yellow=maybe need some configuration, red=not "
"possible."
msgstr ""
"Detta fönster visar alla detekterade nÀtverk. Den kommer att uppdateras "
"under tiden som sökaren körs. FÀrgerna illustrerar möjligheterna att "
"ansluta till nÀtverket. Grön=OK, gul=kan kanske behöva en del konfiguration, "
"röd=inte möjlig."

#: main.c:399 netedit.c:230 netedit.c:421 netedit.c:423
msgid "Mode"
msgstr "LĂ€ge"

#: main.c:409
msgid "ESSID"
msgstr "ESSID"

# Tror detta Àr förkortning för "kanal"
#: main.c:420
msgid "CH"
msgstr "KAN"

#: main.c:431
msgid "WEP"
msgstr "WEP"

#: main.c:452
msgid "Unable to scan for devices."
msgstr "Kan inte söka efter enheter."

#: main.c:587
msgid "Successfully connected."
msgstr "Lyckades ansluta."

# Felrapporterat, http://handhelds.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=1039
#: main.c:602
msgid ""
"Ad-Hoc connections\n"
"setup complete."
msgstr ""
"Konfiguration av\n"
"Ad-Hoc-anslutningar klar."

msgid "Ad-Hoc connections setup complete."
msgstr "Konfiguration av Ad-Hoc-anslutningar klar."

# Felrapporterat, http://handhelds.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=1039
#: main.c:612
msgid ""
"Could not connect\n"
"to wireless LAN."
msgstr ""
"Kunde inte ansluta\n"
"till trÄdlöst LAN."

msgid "Could not connect to wireless LAN."
msgstr "Kunde inte ansluta till trÄdlöst LAN."

#: main.c:691
msgid "Details..."
msgstr "Detaljer..."

msgid "Details"
msgstr "Detaljer"

#: main.c:697
msgid "Enter additional info"
msgstr "Ange ytterligare information"

#: main.c:704
msgid "Try connect..."
msgstr "Försök ansluta..."

#: main.c:759
msgid "Scanning for networks..."
msgstr "Söker efter nÀtverk..."

#: main.c:861
msgid "scanner died unexpectedly"
msgstr "sökaren dog ovÀntat"

#: main.c:959
msgid "Wireless LAN control"
msgstr "Styrning av trÄdlöst LAN"

#: main.c:965
msgid "Switch scanner on"
msgstr "SlÄ pÄ sökare"

#: main.c:967
msgid "Switch scanner off"
msgstr "SlÄ av sökare"

#: main.c:968
msgid "Networks..."
msgstr "NĂ€tverk..."

msgid "Networks"
msgstr "NĂ€tverk"

msgid "Network"
msgstr "NĂ€tverk"

#: main.c:969
msgid "Remove from dock"
msgstr "Ta bort frÄn docka"

#: main.c:1009
msgid "This is gpe-aerial - the wireless LAN selector."
msgstr "Detta Àr gpe-aerial - vÀljaren för trÄdlösa LAN."

# Felrapporterat, http://handhelds.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=1039
#: netedit.c:102
msgid ""
"The key you entered\n"
"is not valid."
msgstr ""
"Den nyckel du angav\n"
"Ă€r inte giltig."

msgid "The key you entered is not valid."
msgstr "Den nyckel du angav Àr inte giltig."

# Felrapporterat, http://handhelds.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=1039
#: netedit.c:113
msgid ""
"The IP address you entered\n"
"is not valid."
msgstr ""
"Den IP-adress du angav Àr\n"
"inte giltig."

msgid "The IP address you entered is not valid."
msgstr "Den IP-adress du angav Àr inte giltig."

# Felrapporterat, http://handhelds.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=1039
#: netedit.c:132
msgid ""
"The subnet mask address you\n"
"entered is not valid."
msgstr ""
"SubnÀtmasken du angav Àr\n"
"inte giltig."

msgid "The subnet mask address you entered is not valid."
msgstr "SubnÀtmasken du angav Àr inte giltig."

#: netedit.c:151
msgid "The gateway address you entered is not valid."
msgstr "Gatewayadressen du angav Àr inte giltig."

# Felrapporterat, http://handhelds.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=1039
msgid ""
"The gateway address you\n"
"entered is not valid."
msgstr ""
"Gatewayadressen du angav\n"
"Ă€r inte giltig."

# Felrapporterat, http://handhelds.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=1039
#: netedit.c:170
msgid ""
"The DNS server address you\n"
"entered is not valid."
msgstr ""
"DNS-serveradressen du angav\n"
"Ă€r inte giltig."

msgid "The DNS server address you entered is not valid."
msgstr "DNS-serveradressen du angav Àr inte giltig."

#: netedit.c:226
msgid "SSID"
msgstr "SSID"

#: netedit.c:231
msgid "Managed"
msgstr "Hanterad"

#: netedit.c:232 netedit.c:440
msgid "Channel"
msgstr "Kanal"

#: netedit.c:233 netedit.c:444 netedit.c:446
msgid "WEP enabled"
msgstr "WEP aktiverad"

msgid "Enabled"
msgstr "Aktiverad"

#: netedit.c:234
msgid "Use DHCP"
msgstr "AnvÀnd DHCP"

#: netedit.c:235
msgid "DNS Server"
msgstr "DNS-server"

#: netedit.c:239
msgid "Ad-Hoc"
msgstr "Ad-Hoc"

#: netedit.c:243
msgid "Gateway"
msgstr "Gateway"

#: netedit.c:245
msgid "Subnet mask"
msgstr "SubnÀtmask"

msgid "Netmask"
msgstr "NĂ€tmask"

#: netedit.c:247
msgid "IP Address"
msgstr "IP-adress"

#: netedit.c:250
msgid "WEP-Key"
msgstr "WEP-nyckel"

#: netedit.c:254
msgid "Enter your desired IP address here, e.g. 192.168.1.2"
msgstr "Ange din önskade IP-adress hÀr, t.ex. 192.168.1.2"

#: netedit.c:255
msgid "Enter your desired subnet mask here, usually it is set to 255.255.255.0"
msgstr "Ange din önskade nÀtmask hÀr, 255.255.255.0 i de flesta fall"

#: netedit.c:256
msgid "This field needs to contain the name of this wireless LAN."
msgstr "Detta fÀlt mÄste innehÄlla namnet pÄ det trÄdlösa nÀtverket."

# Felrapporterat, http://handhelds.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=1040
#: netedit.c:257 netedit.c:258
msgid ""
"Here you select the type of your net, if you have an accesspoint select "
"\"managed\", if your ."
msgstr ""
"HÀr kan du vÀlja din typ av nÀtverk. Om du har en accesspunkt bör du vÀlja "
"\"hanterad\", om din ."

#: netedit.c:259
msgid ""
"Select channel here, only needed in ad-hoc mode. Note: Not all channels are "
"allowed in all countries."
msgstr ""
"VÀlj kanal hÀr. Behövs endast i ad-hoc-lÀge. Observera: Alla kanaler Àr inte "
"tillÄtna i alla lÀnder."

#: netedit.c:260
msgid "Get IP setup using DHCP."
msgstr "HÀmta IP-konfiguration med hjÀlp av DHCP."

#: netedit.c:261
msgid "Enter the IP of the default gateway to use."
msgstr "Ange IP-adressen för den standardgateway som ska anvÀndas."

#: netedit.c:262
msgid "Check this if WEP encryption is activated in this LAN."
msgstr "Kryssa för detta om WEP-kryptering Àr aktiverat pÄ detta LAN."

#: netedit.c:263
msgid ""
"Enter WEP key here. Use hex digits or set as ascii string (s: <keystring>)."
msgstr ""
"Ange WEP-nyckel hÀr. AnvÀnd hexadecimala siffror eller stÀll in som "
"ASCII-strÀng (s: <nyckelstrÀng>)."

#: netedit.c:264
msgid ""
"Enter the IP address of the primary nameserver to be used in this net here."
msgstr ""
"Ange IP-adressen för den primÀra namnservern som ska anvÀndas pÄ detta "
"nÀtverk."

#: netedit.c:267
msgid "Network editor"
msgstr "NĂ€tverksredigerare"

#: netedit.c:406
msgid "This dialog provides some inforamtion about the selected wireless LAN."
msgstr ""
"Denna dialogruta tillhandahÄller en del information om det valda trÄdlösa "
"nÀtverket."

msgid "This dialog provides some information about the selected wireless LAN."
msgstr ""
"Denna dialogruta tillhandahÄller en del information om det valda trÄdlösa "
"nÀtverket."

#: netedit.c:408
msgid "Network information"
msgstr "NĂ€tverksinformation"

msgid "Information"
msgstr "Information"

#: netedit.c:428
msgid "Max. signal"
msgstr "Maximal signal"

#: netedit.c:433 netedit.c:436
msgid "Speed"
msgstr "Hastighet"

# Felrapporterat, http://handhelds.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=1038
#: netedit.c:437 netedit.c:472
msgid "<i>unknown</i>"
msgstr "<i>okÀnd</i>"

msgid "unknown"
msgstr "okÀnd"

#: netedit.c:444 netedit.c:451 netedit.c:459
msgid "yes"
msgstr "ja"

#: netedit.c:446 netedit.c:454 netedit.c:461
msgid "no"
msgstr "nej"

#: netedit.c:450 netedit.c:453
msgid "IPSec detected"
msgstr "IPSec detekterat"

#: netedit.c:458 netedit.c:461
msgid "DHCP detected"
msgstr "DHCP detekterat"

#: netedit.c:465 netedit.c:471
msgid "Subnet"
msgstr "SubnÀt"

#: gpe-aerial.desktop.in.h:1
msgid "Aerial"
msgstr "Luftburen"

#: gpe-aerial.desktop.in.h:2
msgid "Panel based wireless LAN communications control"
msgstr "Panelbaserad styrning för trÄdlös LAN-kommunikation"_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.