gpe-beam-0.2.2

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-10-11 16:37:44

Här är översättningen av gpe-beam. Ta gärna en titt. Filen finns även på
http://www.menthos.com/po/tp/gpe-beam-0.2.2.sv.po.


Christian

# Swedish messages for gpe-beam.
# Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2003.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gpe-beam 0.2.2\n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-10 18:47+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-10-11 15:14+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"

#: main.c:130
msgid "Error"
msgstr "Fel"

#: main.c:135
msgid "Failed"
msgstr "Misslyckades"

#: main.c:138
msgid "Done"
msgstr "Klar"

#: main.c:141
msgid "Connecting..."
msgstr "Ansluter..."

msgid "Connecting"
msgstr "Ansluter"

#: main.c:145
msgid "Disconnecting..."
msgstr "Kopplar från..."

#: main.c:148
msgid "Sending..."
msgstr "Skickar..."

msgid "Sending"
msgstr "Skickar"

#: main.c:151
msgid "Receiving"
msgstr "Tar emot"

msgid "Receiving..."
msgstr "Tar emot..."

#: main.c:160
msgid "Waiting for incoming connection"
msgstr "Väntar på inkommande anslutning"

#: main.c:163
msgid "Connected"
msgstr "Ansluten"

#: main.c:166
msgid "Disconnecting"
msgstr "Kopplar från"

#: main.c:187
msgid "Telephony"
msgstr "Telefoni"

#: main.c:193
msgid "File Server"
msgstr "Filserver"

msgid "Filename"
msgstr "Filnamn"

#: main.c:199
msgid "IrCOMM"
msgstr "IrCOMM"

#: main.c:205
msgid "IrOBEX"
msgstr "IrOBEX"

#: main.c:214
msgid "PnP"
msgstr "PnP"

#: main.c:220
msgid "PDA/Palmtop"
msgstr "Handdator/Palmtop"

msgid "PDA"
msgstr "Handdator"

msgid "Palmtop"
msgstr "Palmtop"

#: main.c:226
msgid "Computer"
msgstr "Dator"

#: main.c:232
msgid "Printer"
msgstr "Skrivare"

#: main.c:238
msgid "Modem"
msgstr "Modem"

#: main.c:244
msgid "Fax"
msgstr "Fax"

#: main.c:250
msgid "LAN Access"
msgstr "LAN-åtkomst"

msgid "Access"
msgstr "Åtkomst"

#: main.c:324
msgid "Transmitted file"
msgstr "Överförd fil"

#: main.c:333
msgid "Could not transmit file"
msgstr "Kunde inte överföra fil"

#: main.c:359 main.c:381
msgid "Unable to start file transmit."
msgstr "Kan inte påbörja filöverföring."

msgid "Unable to start file transmit"
msgstr "Kan inte påbörja filöverföring"

#: main.c:395
msgid "IR Receive and Transmit........."
msgstr "IR-mottagning och -överföring..."

msgid "IR Receive and Transmit"
msgstr "IR-mottagning och -överföring"

#: main.c:404 main.c:406
msgid "Error opening IR client."
msgstr "Fel vid öppnande av IR-klient."

msgid "Error opening IR client"
msgstr "Fel vid öppnande av IR-klient"

#: main.c:413
msgid "Select file to transmit"
msgstr "Välj fil att överföra"

#: main.c:438
msgid "Could not start import tool."
msgstr "Kunde inte starta importverktyg."

#: main.c:445
msgid "VCARD was imported successfully."
msgstr "VCARD importerades utan problem."

#: main.c:453
msgid "Import of VCARD failed."
msgstr "Import av VCARD misslyckades."

#: main.c:483
#, c-format
msgid "The file %s looks like a VCARD, may i import it?"
msgstr "Filen %s ser ut som ett VCARD, får jag importera den?"

msgid "The file %s looks like a VCARD, may I import it?"
msgstr "Filen %s ser ut som ett VCARD, får jag importera den?"

#: main.c:503 main.c:566
msgid "Unable to start receiver."
msgstr "Kan inte starta mottagare."

#: main.c:517
msgid "IR Receive and transmit control"
msgstr "Styrning av IR-mottagning och -överföring"

#: main.c:527 main.c:530
msgid "Error opening IR server."
msgstr "Fel vid öppnande av IR-server."

#: main.c:543
msgid "Received file"
msgstr "Mottagen fil"

#: main.c:659
msgid "Name:"
msgstr "Namn:"

msgid "Name"
msgstr "Namn"

#: main.c:660
msgid "Services:"
msgstr "Tjänster:"

msgid "Service:"
msgstr "Tjänst:"

msgid "Services"
msgstr "Tjänster"

msgid "Service"
msgstr "Tjänst"

#: main.c:661
msgid "Address:"
msgstr "Adress:"

# Felrapporterat, http://handhelds.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=1037
#: main.c:669
msgid "<b>Peer Information</b>"
msgstr "<b>Information om motpart</b>"

msgid "Peer Information"
msgstr "Information om motpart"

# Felrapporterat, http://handhelds.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=1037
#: main.c:671
msgid "<b>Peer Actions</b>"
msgstr "<b>Motpartsåtgärder</b>"

msgid "Peer Actions"
msgstr "Motpartsåtgärder"

#: main.c:676
msgid "Send File"
msgstr "Skicka fil"

#: main.c:684
msgid "Receive File"
msgstr "Mottag fil"

#: main.c:734 main.c:810
msgid "IR transceiver on"
msgstr "IR-överförare på"

#: main.c:736 main.c:833
msgid "IR transceiver off"
msgstr "IR-överförare av"

#: main.c:747
msgid "Infrared Control"
msgstr "Infrarödstyrning"

#: main.c:885 gpe-beam.desktop.in.h:1
msgid "IrDa control"
msgstr "IrDa-styrning"

#: main.c:887
msgid "Switch IR on"
msgstr "Slå på IR"

#: main.c:888
msgid "Switch IR off"
msgstr "Slå av IR"

#: main.c:889
msgid "Send vcard"
msgstr "Skicka vcard"

#: main.c:890
msgid "Controls..."
msgstr "Styrningar..."

#: main.c:891
msgid "Remove from dock"
msgstr "Ta bort från dockan"

#: main.c:941
msgid "This is the infrared communications control."
msgstr "Detta är styrningen för infraröd kommunikation."

#: gpe-beam.desktop.in.h:2
msgid "Panel based infrared communications control"
msgstr "Panelbaserad styrning för infraröd kommunikation"_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.