Re: Översättningen av YaST2 (Installer)

Författare: Mattias Newzella (newzella_at_linux.nu)
Datum: 2003-10-10 18:36:25

torsdagen den 9 oktober 2003 13.23 skrev Christian Rose:
> tis 2003-10-07 klockan 12.16 skrev Sofia Nilsson:
> > Här är några ändringsförslag till YaST2.
> >
> > msgid "&Driver/Module to load"
> > msgstr "&Drivrutin/modul som ska laddas"
> > Förslag: &Drivrutin/modul som ska läsas in
> > Kommentar: "läsa in" är den översättning som förekommer mest i Gnome
>
> Jag håller med dig helt och fullt.
> Eventuellt kanske "modul att läsa in", som är en formulering som jag
> också använder ofta.

Håller inte med. "Laddas" används genomgående i KDE som jag också är med och 
översätter.

>
> > msgid "&Software"
> > msgstr "Mj&ukvara"
> > Förslag: Pr&ogramvara
>
> Instämmer till etthundra procent om att "programvara" bör användas
> istället för "mjukvara".

Det här kan jag hålla med om.

>
> Eventuellt skulle man kanske kunna använda "P" som snabbtangent här. Har
> du undersökt om det fungerar och inte kolliderar med något annat? I så
> fall är det nog bättre än "o".
>
> > msgid "&Start control center"
> > msgstr "&Starta inställningscentralen"
> > Förslag: &Starta kontrollpanelen
> > Kommentar: I gnome-control-center används t.ex. "kontrollpanel"
> > genomgående
>
> Absolut, håller med.

Håller inte med. "Inställningscentral" används genomgående i KDE.

>
>
> Christian

//Mattias

-- 
"Det enda vi har att frukta är människan." - Carl Gustav Jung


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.