Re: Översättningen av YaST2 (Installer)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-10-09 13:23:23

tis 2003-10-07 klockan 12.16 skrev Sofia Nilsson:
> Här är några ändringsförslag till YaST2.
>
> msgid "&Driver/Module to load"
> msgstr "&Drivrutin/modul som ska laddas"
> Förslag: &Drivrutin/modul som ska läsas in
> Kommentar: "läsa in" är den översättning som förekommer mest i Gnome

Jag håller med dig helt och fullt.
Eventuellt kanske "modul att läsa in", som är en formulering som jag
också använder ofta.


> msgid "&Software"
> msgstr "Mj&ukvara"
> Förslag: Pr&ogramvara

Instämmer till etthundra procent om att "programvara" bör användas
istället för "mjukvara".

Eventuellt skulle man kanske kunna använda "P" som snabbtangent här. Har
du undersökt om det fungerar och inte kolliderar med något annat? I så
fall är det nog bättre än "o".


> msgid "&Start control center"
> msgstr "&Starta inställningscentralen"
> Förslag: &Starta kontrollpanelen
> Kommentar: I gnome-control-center används t.ex. "kontrollpanel" genomgående

Absolut, håller med.


Christian_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.