Re: Gnome 2.2

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-09-26 22:27:13

Det är väl över tidsgränsen nu, men jag svarar ändå lite kort.

Sofia Nilsson writes:
> Men klammer är väl de här tecknen: [ ]?

Jag kallar dem hakparenteser.  För mig är "klammer" lite mer allmänt,
ett tecken som avgränsar.  Jag skulle i varje fall kunna kalla { } för
klamrar också.  Men även ett annat tecken när det används som en slags
parentes.

> Föreslår "öppen vinkelparentes" i stället.

Det låter som om det finns två sorters vinkelparenteser, öppna och
slutna.  Öppningsvinkelparentes eller startvinkelparentes blir nog det
korrekta i så fall, men det blir ju rätt långt.

> Glömde säga i kommentaren att "seed" dels är översatt med "startvärde", 
> dels med "frö" i den här filen,

Aha.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.