Re: OT (?): Någon som känner igen formatet?

Författare: Tommy Pettersson (ptp_at_lysator.liu.se)
Datum: 2003-09-26 14:48:36

Gudmund Areskoug skrev:
> Någon som vet vad det kan vara?

Det är helt vanliga x-resources -- inbyggt i X redan från
början.  Programmet xcal borde vara ett bra exempel att
titta på.

x-resurser är som standardiserade konfigurationsfiler, fast
datan administreras av X i en databas och är ordnad i en
hierarkisk struktur som tillåter klass- och mönsterpassningar.
Användaren kan förse databasen med data via flera olika filer,
både egna och systemfiler, som automatiskt slås samman,
eller med skalkommandot xrdb, eller via en speciell flagga
till programmet som X kan tolka, eller via det grafiska
programmet editres.

Programmet frågar sedan databasen t ex
xcal.dayview.ok.background för vilken bakgrundsfärg den ska
sätta på ok-knappen i fönstret som visar en dag.  Om det
finns en post i databasen av typen xcal*background kommer den
användas för alla bakgrunder, såvida det inte även finns en mer
specifik post, t ex xcal*ok.backgroun, osv.  Det vanligaste
är att x-resurser används till färger och standardvärden för
flaggor och annat som man brukar ha in konfigurationsfiler,
men programmet kan lika gärna fråga xcal.dayview.ok.text för
att se vad den ska skriva för text i ok-knappen.

Den exakta syntaxen för hur poster i databasen ska se ut
och vilken passning som används när de slås upp, finss i
manualsidan för X under rubriken resources.  Vilka namn som
används i identifierarna är helt upp till programmet.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.