Re: redhat-config-network (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-08-17 22:39:54

Christian Rose writes:
> tis 2003-03-18 klockan 14.03 skrev Göran Uddeborg:
> > >  #: src/netconf-tui.py:109 src/netconfpkg/gui/exception.py:49
> > > N msgid ""
> > > N "An unhandled exception has occured. This is most likely a bug. Please save "
> > > N "the crash dump and file a detailed bug report against redhat-config-network "
> > > N "at https://bugzilla.redhat.com/bugzilla"
> > > N msgstr ""
> > > N "Ett undantag som inte hanteras har inträffat. Detta är med största "
> > > N "sannolikhet ett fel. Spara kraschdumpen och rapportera sedan en detaljerad "
> > > N "felrapport i komponenten redhat-config-network på https://bugzilla.redhat."
> > > N "com/bugzilla/"
> >
> > Heter det verkligen "... felrapport i komponenten ..."? FELET är I
> > komponenten, det är jag helt med på. Men en rapport är väl OM något?
> 
> "Komponent" är bugzillaterminologi för den mojäng där man rapporterar
> fel om något visst program när man felrapporterar med hjälp av bugzilla
> -- varje program har alltså normalt en komponent i bugzilla. Se
> exempelvis
> https://bugzilla.redhat.com/bugzilla/describecomponents.cgi?product=Red%20Hat%20Linux
> 
> Felet är alltså inte "i komponenten", men felrapporten ska placeras i
> rätt komponent i bugzilla. Hoppas det förklarar det ovanstående lite
> bättre.

Nu förstår jag hur du menar. Men det var inte så jag läste det, och
risken finns att fler missförstår.

Man kanske skulle kunna kalla det "kategorin" istället? Visst, det
står "component" i Bugzillor, men jag tror inte DET skulle orsaka
något missförstånd.

Ett alternativ vore att sätta "i komponenten redhat-config-network"
efter URL:en. På så sätt blir det tydligare att den delen refererar
till Bugzillan.

> > Hmm, "peer" har vi ingen bra översättning på.
> 
> Motpart? Om du gillar det kan du ju slänga in det i din ordlista. :)

Inte jättebra, det har inte med aspekten "likställd" som finns i det
engelska uttrycket. Jag tar med det i ordlistan med ett frågetecken
tills vidare.

> 
> "Fjärrmotpartsport" tyckte jag dock lät onödigt krångligt.
> 
> 
> > >  #: src/netconfpkg/gui/ModemInterface.py:114
> > > N msgid "Modem probing..."
> > > N msgstr "Undersöker modem..."
> > >  
> > >  #: src/netconfpkg/gui/ModemInterface.py:118
> > > N msgid "Probing for Modems, please wait..."
> > > N msgstr "Letar efter modem, var vänlig vänta..."
> > 
> > De är inte riktigt konsekvent översatta. Men det kanske inte gör
> > något i sitt sammanhang?
> 
> Jag tror det var medvetet -- "probing" är för mig närmare "undersöker",
> medan "probing for" är mer synonymt med "searching for".
> 
> 
> > >  #. 460800 seems to be to high
> > >  #: src/netconfpkg/gui/ModemInterface.py:154
> > >  #: src/netconfpkg/gui/modemconfig.py:113
> > > N msgid "Generic Modem"
> > > N msgstr "Allmänt modem"
> > 
> > Egentligen tycker jag inte "allmänt" passar riktigt bra här. Det för
> > mera tankarna till hur det får lov att användas än vilken sorts modem
> > det är. Vanligt, normalt, eller generellt är möjliga alternativ, men
> > jag är inte riktigt nöjd med något av dem heller.
> 
> Då får det vara som det är.
> 
> 
> > >  #: src/netconfpkg/gui/tonline.glade.h:3
> > >  msgid ""
> > > N "Please enter here your personal account data. Without this data, access to T-"
> > > N "Online is unfortunately not posssible."
> > >  msgstr ""
> > > N "Ange här dina personliga kontodata. Utan dessa data är åtkomst till T-Online "
> > > N "inte möjligt för tillfället."
> > 
> > Det där "för tillfället" finns inte i orginalet. Däremot finns ett
> > "unfortunately", som du missat. Eller eventuellt avsiktligt
> > utelämnat?
> 
> Nä, det var missar båda två. Fixat. Tack!
> 
> 
> > >  #: src/netconfpkg/gui/dialupconfig.glade.h:8
> > > N msgid "Click here, if you want to choose a new provider from the ISP database."
> > > N msgstr ""
> > > N "Klicka här om du vill välja en ny leverantör från databasen med "
> > > N "Internetleverantörer."
> > 
> > Varför börjar "internetleverantörer" med stor bokstav här?
> 
> "Internet" skrivs på svenska normalt med versalt I
> (http://www.nada.kth.se/dataterm/fos-lista.html#f49). Därav följer att
> även sammansättningar med andra ord normalt bör skrivas med stort I --
> jfr Linuxfilsystem. Eller håller du inte med?

Jo, det blir ju rätt.

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.