Re: redhat-config-network (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-08-15 00:08:05

tis 2003-03-18 klockan 14.03 skrev Göran Uddeborg:
> >  #: src/netconf-tui.py:109 src/netconfpkg/gui/exception.py:49
> > N msgid ""
> > N "An unhandled exception has occured. This is most likely a bug. Please save "
> > N "the crash dump and file a detailed bug report against redhat-config-network "
> > N "at https://bugzilla.redhat.com/bugzilla"
> > N msgstr ""
> > N "Ett undantag som inte hanteras har inträffat. Detta är med största "
> > N "sannolikhet ett fel. Spara kraschdumpen och rapportera sedan en detaljerad "
> > N "felrapport i komponenten redhat-config-network på https://bugzilla.redhat."
> > N "com/bugzilla/"
>
> Heter det verkligen "... felrapport i komponenten ..."? FELET är I
> komponenten, det är jag helt med på. Men en rapport är väl OM något?

"Komponent" är bugzillaterminologi för den mojäng där man rapporterar
fel om något visst program när man felrapporterar med hjälp av bugzilla
-- varje program har alltså normalt en komponent i bugzilla. Se
exempelvis
https://bugzilla.redhat.com/bugzilla/describecomponents.cgi?product=Red%20Hat%20Linux

Felet är alltså inte "i komponenten", men felrapporten ska placeras i
rätt komponent i bugzilla. Hoppas det förklarar det ovanstående lite
bättre.


> >  #: src/netconfpkg/gui/CipeInterfaceDruid.glade.h:7
> >  #: src/netconfpkg/gui/cipeconfig.glade.h:5
> > N msgid "Remote Peer P_ort:"
> > N msgstr "Fjärrp_ort:"
> 
> Hmm, "peer" har vi ingen bra översättning på. Här går det väl till
> nöds utan, men allmänt skulle det nog vara bra att kunna översätta
> det. Datatermgruppen har inget förslag. (De har ett förslag för
> "peer-to-peer", som "icke-hierarkiskt", men det hjälper ju inte i ett
> fall som detta.) Finns det något förslag på översättning någon
> annanstans?

Motpart? Om du gillar det kan du ju slänga in det i din ordlista. :)

"Fjärrmotpartsport" tyckte jag dock lät onödigt krångligt.


> >  #: src/netconfpkg/gui/ModemInterface.py:114
> > N msgid "Modem probing..."
> > N msgstr "Undersöker modem..."
> >  
> >  #: src/netconfpkg/gui/ModemInterface.py:118
> > N msgid "Probing for Modems, please wait..."
> > N msgstr "Letar efter modem, var vänlig vänta..."
> 
> De är inte riktigt konsekvent översatta. Men det kanske inte gör
> något i sitt sammanhang?

Jag tror det var medvetet -- "probing" är för mig närmare "undersöker",
medan "probing for" är mer synonymt med "searching for".


> >  #. 460800 seems to be to high
> >  #: src/netconfpkg/gui/ModemInterface.py:154
> >  #: src/netconfpkg/gui/modemconfig.py:113
> > N msgid "Generic Modem"
> > N msgstr "Allmänt modem"
> 
> Egentligen tycker jag inte "allmänt" passar riktigt bra här. Det för
> mera tankarna till hur det får lov att användas än vilken sorts modem
> det är. Vanligt, normalt, eller generellt är möjliga alternativ, men
> jag är inte riktigt nöjd med något av dem heller.

Då får det vara som det är.


> >  #: src/netconfpkg/gui/tonline.glade.h:3
> >  msgid ""
> > N "Please enter here your personal account data. Without this data, access to T-"
> > N "Online is unfortunately not posssible."
> >  msgstr ""
> > N "Ange här dina personliga kontodata. Utan dessa data är åtkomst till T-Online "
> > N "inte möjligt för tillfället."
> 
> Det där "för tillfället" finns inte i orginalet. Däremot finns ett
> "unfortunately", som du missat. Eller eventuellt avsiktligt
> utelämnat?

Nä, det var missar båda två. Fixat. Tack!


> >  #: src/netconfpkg/gui/dialupconfig.glade.h:8
> > N msgid "Click here, if you want to choose a new provider from the ISP database."
> > N msgstr ""
> > N "Klicka här om du vill välja en ny leverantör från databasen med "
> > N "Internetleverantörer."
> 
> Varför börjar "internetleverantörer" med stor bokstav här?

"Internet" skrivs på svenska normalt med versalt I
(http://www.nada.kth.se/dataterm/fos-lista.html#f49). Därav följer att
även sammansättningar med andra ord normalt bör skrivas med stort I --
jfr Linuxfilsystem. Eller håller du inte med?


> >  #: src/netconfpkg/gui/dialupconfig.glade.h:10
> > N msgid "Dial-In _Number:"
> > N msgstr "Modempools_nummer:"
> 
> Är du säker? Jag skulle trott att det var mitt eget nummer, numret
> för att ringa TILL datorn man konfigurerar.
> 
> >  #: src/netconfpkg/gui/dialupconfig.glade.h:24
> > N msgid "Enter your local phone number. It's optional, if you use a modem."
> > N msgstr "Ange ditt lokala telefonnummer. Det är valfritt om du använder modem."
> 
> Alltså det som detta meddelande handlar om.

Ah, fixat. Översatt till "lokalt nummer". Tack!


> >  #: src/netconfpkg/gui/maindialog.py:300
> > N msgid ""
> > N "Changes are saved.\n"
> > N "You may want to restart\n"
> > N "the network and network services\n"
> > N "or restart the computer."
> > N msgstr ""
> > N "Ändringarna är sparade.\n"
> > N "Du vill nog starta om\n"
> > N "nätverket och nätverkstjänsterna\n"
> > N "eller starta om datorn."
> 
> Hellre "kanske" än "nog" här.

Ok.


> >  #: src/netconfpkg/gui/maindialog.py:344
> > N msgid "Updating Devices..."
> > N msgstr "Uppdaterar enhet..."
> 
> Plural i orginalet.

Oj. Tack!


> >  #. clist.clear()
> >  #: src/netconfpkg/gui/maindialog.py:1324
> > N msgid ""
> > N "Sorry, there is nothing to be edited,\n"
> > N "or this type cannot be edited yet."
> > N msgstr ""
> > N "Tyvärr, inget kan redigeras, eller så\n"
> > N "kan denna typ inte redigeras än."
> 
> "Kan" två gånger på svenska gör översättningen svårbegriplig. Jag
> föreslår ett närmare "Tyvärr, det finns inget att redigera, eller ..."

Okidok. Ändrat.


> >  #. remove hardware
> >  #: src/netconfpkg/gui/maindialog.py:1356
> >  #, python-format
> > N msgid "Do you want to delete all devices that used \"%s\"?"
> > N msgstr "Vill du verkligen ta bort alla enheter som använde \"%s\"?"
> 
> "Verkligen" lade du till själv. Var det avsiktligt?

Nej, det är jag som är fumlig. Tackar.


> >  #: src/netconfpkg/gui/sharedtcpip.glade.h:9
> > N msgid "Difficulty level:"
> > N msgstr "Svårighetsnivå:"
> 
> >  #: src/netconfpkg/gui/sharedtcpip.glade.h:11
> > N msgid "Easy"
> > N msgstr "Enkelt"
> 
> Hör de här ihop tro? I så fall skall det ju vara "Enkel".

Okej. Fixar.


> >  #: src/netconfpkg/gui/wirelessconfig.glade.h:9
> >  #: src/netconfpkg/gui/WirelessInterfaceDruid.glade.h:17
> > N msgid ""
> > N "Used to manipulate encryption or scrambling keys and encryption mode. To set "
> > N "the current encryption key in hex digits enter the key with 0x prepended as "
> > N "0xXXXXXXXX."
> > N msgstr ""
> > N "Används för att manipulera krypterings- eller blandningsnycklar och "
> > N "krypteringsläge. För att ställa in den aktuella krypteringsnyckeln i "
> > N "hexadecimala siffror anger du nyckeln med 0x framför som i 0xXXXXXXXX."
> 
> Möjligen är "så här" svenskare än "som i" i det här fallet?

Jo, men jag tycker det blir knepigt att knyta ihop det med meningen i
övrigt.
Jag lägger till ett komma bara:
"... nyckeln med 0x framför, som i 0xXXXXXXXX."


> >  #: src/netconfpkg/gui/maindialog.glade.h:5
> > N msgid "DNS Search Path:"
> > N msgstr "Sökväg för DNS-sökning:"
> 
> Behövs verkligen sista "-sökning"?

Kanske inte, nu är det borta iaf. Puts väck. :-)


> >  #: src/netconfpkg/gui/maindialog.glade.h:21
> >  msgid ""
> > N "Please enter the name for the profile.\n"
> > N "The name may only contain letters and digits."
> >  msgstr ""
> > N "Ange namnet på profilen.\n"
> > N "Namnet får endast innehålla siffror och bokstäver."
> 
> Någon speciell anledning till att du vände på "siffror och bokstäver"
> jämfört med orginalet? :-)

Nä, jag kan byta det. Gjort nu.


> >  #: src/netconfpkg/gui/maindialog.glade.h:27
> > N msgid ""
> > N "You may configure network hardware physically attached to the computer here."
> > N msgstr ""
> > N "Här kan du konfigurera nätverkshårdvara som är fysiskt ansluten till din "
> > N "dator."
> 
> Kanske "din dator" -> "datorn"?

Självklart. Tack!


> >  #: src/netconfpkg/NCDialup.py:77
> > N msgid "Korea North"
> > N msgstr "Nordkorea"
> > N 
> >  #: src/netconfpkg/NCDialup.py:78
> > N msgid "Korea Republic"
> > N msgstr "Republiken Korea"
> 
> Borde kanske vara "Sydkorea".

Jo. Stort tack för granskningen!


Christian

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.