Re: rhn-applet (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-08-14 00:14:04

tor 2003-03-27 klockan 23.03 skrev Göran Uddeborg:
> >  #: ../rhn_applet_dialogs.py:278
> > N msgid ""
> > N "If you do not wish to have this application appear on your panel, click the "
> > N "'Remove From Panel' button below. Once removed, you can return it to your "
> > N "panel at any time by clicking on the Red Fedora in the bottom left of the "
> > N "desktop, choosing 'System Tools' and then choosing 'Red Hat Network Alert "
> > N "Icon.'\n"
> >  "      "
> >  msgstr ""
> > N "Om du inte vill ha detta program på din panel kan du klicka på knappen \"Ta "
> > N "bort från panelen\" nedan. Väl borttaget kan du närsomhelst få tillbaka det "
> > N "genom att välja \"Red Hat Networks verktyg för uppdateringsnotifikation\" i "
> > N "\"Lägg till i panelen|Panelprogram|Övervakare\" i panelmenyn.\n"
> >  "      "
> 
> Översättningen över hur man får tillbaka programmet är inte speciellt
> ordagrann. Är den korrekt?

Nä, där var det en hel del som missades. Förhoppningsvis korrigerat nu.


> >  #: ../rhn-applet-glade.c:9
> > N msgid ""
> > N "Your system does not seem to be registered with the Red Hat Network.\n"
> > N "\n"
> > N "The Red Hat Network is a free service for individual users that will quickly "
> > N "and easily install all available security updates, bug fixes, and software "
> > N "enhancements. In order to download these updates, you must first register. "
> > N "To register now, click Register with RHN below.\n"
> > N msgstr ""
> > N "Ditt system verkar inte vara registerat i Red Hat Network.\n"
> > N "\n"
> > N "Red Hat Network är en kostnadsfri tjänst för enskilda användare som låter "
> > N "dig snabbt och enkelt installera alla nödvändiga uppdateringar. För att "
> > N "kunna hämta dessa uppdateringar måste du först registrera dig. För att "
> > N "registrera nu klickar du på \"Registrera i RHN\" nedan.\n"
> 
> Du har tappat bort "bug fixes, and software enhancements".

Mmm. Fixat nu. Tack för granskningen!


Christian

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.