Re: usermode (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-08-14 00:05:49

sön 2003-03-30 klockan 22.56 skrev Göran Uddeborg:
> >   #: dummy.h:32
> > N msgid "Launch system-wide configuration tools without a password."
> > N msgstr "Starta globala konfigurationsverktyg utan lösenord."
> 
> Som jag kommenterade om printconf: Kanske tydligare med
> "systemglobala", så att man inte tror att man kan göra något
> "nätverksglobalt".

Ok, fixat.


Christian

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.