Re: Vim

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-08-01 21:36:16

Tomas Ogren writes:
> On 01 August, 2003 - Johan Svedberg sent me these 141K bytes:
> > För en tid sedan erbjöd jag mig att översätta Vim, vilket jag nu gjort.

Jättebra! :-)

> > #: ex_cmds2.c:4841
> > #, c-format
> > msgid "E620: Unable to convert from multi-byte to \"%s\" encoding"
> > msgstr "E620: Oförmögen att konvertera från multi-byte till \"%s\" encoding"
> 
> Humm.. nån bra översättning av multibyte? \"%s\"-teckenkodning ...

Varför inte "flerbyte" helt enkelt?

> > #: ex_docmd.c:9072
> > msgid "E196: No digraphs in this version"
> > msgstr "E196: Inga digrapher i den här versionen"
> 
> Hm. borde väl finnas en korrektare term.. eller?

Enligt mitt lexikon: digraf.

> > #: if_sniff.c:70
> > msgid "Retrieve from file"
> > msgstr "Ta emot från fil"
> 
> Hm.. hämta? Eller vad tror ni? (finns fler förekomster)

Rimligen "hämta".

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.