Re: Vim

Författare: Peter Karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Datum: 2003-08-01 09:20:46

Ett fåtal kommentarer (har inte läst igenom allt):

> #: edit.c:47
> msgid " Tag completion (^]/^N/^P)"
> msgstr " Tag komplettering (^]/^N/^P)"

"Tagg" är väl den vanliga "översättningen" av "tag". Inte för att den
är särskilt bra. Eventuellt kan man tänka sig "Märkeskomplettering",
men det beror helt på vad det är för "tag":ar det handlar om.

> #: edit.c:56
> msgid "Hit end of paragraph"
> msgstr " Stötte på slutet på paragraf"

Paragraph = stycke. Det är inte lagtext det handlar om :)

> #: ex_cmds2.c:2580
> msgid "W15: Warning: Wrong line separator, ^M may be missing"
> msgstr "W15: Varning: Fel linjeseparerare, ^M kan saknas"

Jag skulle nog använda "-avdelare" istället för "-separerare".

> #: ex_cmds2.c:3348
> #, c-format
> msgid " Copy %d of %d"
> msgstr " Kopiera %d av %d"

Det verkar handla om utskrifter (åtminstone gör texterna runt omkring
det), i så fall bör det vara "Exemplar".

> #: ex_cmds.c:5578
> #, c-format
> msgid "E158: Invalid buffer name: %s"
> msgstr "E158: Felaktigt buffernummer att byta ut \"<abuf>\" med"

Öh, va?

> #: ex_eval.c:557
> #, c-format
> msgid "Exception discarded: %s"
> msgstr "Undantag avdankade: %s"

"Avdankade"? Låter konstigt. "Kastade" är nog bättre.-- 
\\//
Peter - http://www.softwolves.pp.se/
  I do not read or respond to mail with HTML attachments.

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.