Re: bfd-2.14rel030712

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-07-17 22:54:53

tor 2003-07-17 klockan 00.31 skrev Göran Uddeborg:
> >  #: elf32-arm.h:2344
> >  #, c-format
> > N msgid "ERROR: %s uses VFP instructions, whereas %s does not"
> > N msgstr "FEL: %s använder VFP-instruktioner, men det gör inte %s"
> 
> Om du vill ligga närmare, kunde du avsluta med "..., men %s gör inte
> det". Men det är inte fel som det står heller.

Jag tror jag behåller den nuvarande formuleringen, den kändes mer
naturlig på svenska, och jag tycker inte att den är för långt ifrån
originalet.


> >  #: elf32-arm.h:2349
> >  #, c-format
> > N msgid "ERROR: %s uses FPA instructions, whereas %s does not"
> > N msgstr "FEL: %s använder FPA-instruktioner, men det gör inte %s"
> >  
> >  #: elf32-arm.h:2360 elf32-arm.h:2365
> >  #, c-format
> > N msgid "ERROR: %s uses Maverick instructions, whereas %s does not"
> > N msgstr "FEL: %s använder Maverick-instruktioner, men det gör inte %s"
> 
> Motsvarande.

Dito.


> >  #. Only if it's not an unresolved symbol.
> >  #: elf32-ip2k.c:1593
> > N msgid "unsupported relocation between data/insn address spaces"
> > N msgstr "omlokalisering mellan data/instruktionsadressutrymmen stöds inte"
> 
> Bindestreck efter "data" kanske?

Självklart. Tack!


> >  #: elf64-ppc.c:7047
> > N msgid ".glink and .plt too far apart"
> > N msgstr ".glink och .plt för långt ifrån"
> 
> "... för långt ifrån varandra" eller kanske ännu hellre "... för långt
> isär".

Jag tror jag hellre tar den första. :)
Tack!


> >  #: elf32-ia64.c:4363 elf64-ia64.c:4363
> >  #, c-format
> > N msgid "%s: @internal branch to dynamic symbol %s"
> > N msgstr "%s: @internal-gren mot dynamiska symbolen %s"
> 
> Jag skulle ju gissat att detta är någon slags gren som leder till
> symbolen %s. Om det stämmer är "till" bättre än "mot".

Jo, jag fixar. Stort tack för granskningen! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/tp/bfd-2.14rel030712.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.