bfd-2.14rel030712

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-07-17 00:31:51

>  #: elf32-arm.h:2344
>  #, c-format
> N msgid "ERROR: %s uses VFP instructions, whereas %s does not"
> N msgstr "FEL: %s använder VFP-instruktioner, men det gör inte %s"

Om du vill ligga närmare, kunde du avsluta med "..., men %s gör inte
det". Men det är inte fel som det står heller.

>  #: elf32-arm.h:2349
>  #, c-format
> N msgid "ERROR: %s uses FPA instructions, whereas %s does not"
> N msgstr "FEL: %s använder FPA-instruktioner, men det gör inte %s"
>  
>  #: elf32-arm.h:2360 elf32-arm.h:2365
>  #, c-format
> N msgid "ERROR: %s uses Maverick instructions, whereas %s does not"
> N msgstr "FEL: %s använder Maverick-instruktioner, men det gör inte %s"

Motsvarande.

>  #. Only if it's not an unresolved symbol.
>  #: elf32-ip2k.c:1593
> N msgid "unsupported relocation between data/insn address spaces"
> N msgstr "omlokalisering mellan data/instruktionsadressutrymmen stöds inte"

Bindestreck efter "data" kanske?

>  #: elf64-ppc.c:7047
> N msgid ".glink and .plt too far apart"
> N msgstr ".glink och .plt för långt ifrån"

"... för långt ifrån varandra" eller kanske ännu hellre "... för långt
isär".

>  #: elf32-ia64.c:4363 elf64-ia64.c:4363
>  #, c-format
> N msgid "%s: @internal branch to dynamic symbol %s"
> N msgstr "%s: @internal-gren mot dynamiska symbolen %s"

Jag skulle ju gissat att detta är någon slags gren som leder till
symbolen %s. Om det stämmer är "till" bättre än "mot".

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.