Re: Strängen "Stäng ner datorn"

Författare: David Smeringe (david.smeringe_at_telia.com)
Datum: 2003-07-15 08:22:11

m? 2003-07-14 klockan 23.44 skrev Göran Uddeborg:
> Robert Ojala Milner writes:
> > >	"Shut down your computer so that you may turn it off."
> > Jag hade översatt meningen till svenska så här:
> > "Stäng av datorn så att du kan avsluta."
> 
> Det är inte alls bra.  Stänger av datorn gör man med knappen på
> framsidan.  Det är inte "avslutar" man gör med den knappen.  Och
> stänga av datorn bör man inte göra förrän EFTER att man gjort "shut
> down", vilket vi debatterar hur det skall översättas.
> 
> Jag skulle blivit klart förbryllad om jag såg meddelandet översatt på
> ditt sätt.
> 

Jag håller med. Jag håller även med Christian om att den gällande
översättningen är, om inga ändringar görs i originalet, rätt. Det skulle
varit bättre med något i stil med "Shut down the system so that you can
turn off the computer" ..eller nåt. Det är ju mer vad man gör
egentligen. Det kanske rentav borde läggas in ett "..safely turn off.."
för att förklara varför man först bör "stänga ner".

//David Smeringe

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.