Re: Strängen "Stäng ner datorn"

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-07-14 23:44:45

Robert Ojala Milner writes:
> >	"Shut down your computer so that you may turn it off."
> Jag hade översatt meningen till svenska så här:
> "Stäng av datorn så att du kan avsluta."

Det är inte alls bra.  Stänger av datorn gör man med knappen på
framsidan.  Det är inte "avslutar" man gör med den knappen.  Och
stänga av datorn bör man inte göra förrän EFTER att man gjort "shut
down", vilket vi debatterar hur det skall översättas.

Jag skulle blivit klart förbryllad om jag såg meddelandet översatt på
ditt sätt.

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.