up2date (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-03-31 13:04:09

>  #: gui.gladestrings:123
> N msgid "Northwest Territory"
> N msgstr "Northwest Territory"

Översatte vi inte det till "Nordvästterritorierna" sist? Var var det
det fanns en officiell lista över sådant här.

>  #: gui.gladestrings:141
> N msgid "Antigua and Barbuda"
> N msgstr "Antigua och Barbados"

Här gick det kanske lite snabbt. Det står "Barbuda", vilket heter
detsamma på svenska. Barbados är en annan ö i samma område.

>  #: gui.gladestrings:244
> N msgid "Korea, Democratic People's Republic of"
> N msgstr "Korea, demokratiska folkrepubliken"

Fast här säger vi "Nordkorea".

>  #: gui.gladestrings:245
> N msgid "Korea, Republic of"
> N msgstr "Korea, republiken"

Och "Sydkorea".

>  #: gui.gladestrings:248
> N msgid "Lao People's Democratic Republic"
> N msgstr "Laos, demokratiska folkrepubliken"

Bara "Laos" räcker nog.

>  #: gui.gladestrings:254
> N msgid "Libyan Arab Jamahiriya"
> N msgstr "Libyan Arab Jamahiriya"

Bara "Libyen" blir bra.

>  #: gui.gladestrings:272
> N msgid "Micronesia (Federated States of)"
> N msgstr "Mikronesien (Förenade staterna)"

I min kartbok heter det "Mikronesiens federerade stater".

>  #: gui.gladestrings:273
> N msgid "Moldova"
> N msgstr "Moldova"

Är det samma sak som "Moldavien"?

>  #: gui.gladestrings:288
> N msgid "Niger"
> N msgstr "Nigeria"
> N 
>  #: gui.gladestrings:289
> N msgid "Nigeria"
> N msgstr "Nigeria"

Nej, det är inte två namn på samma land. :-) Det första heter "Niger"
på svenska också.

>  #: gui.gladestrings:311
> N msgid "Saint Helena"
> N msgstr "Saint Helena"

I detta fallet brukar vi översätta till "Santa Helena".

>  #: gui.gladestrings:313
> N msgid "Saint Lucia"
> N msgstr "Saint Lucia"

Denna också, "Santa Lucia".

>  #: gui.gladestrings:338
> N msgid "Syrian Arab Republic"
> N msgstr "Syriska arabrepubliken"

Hellre bara "Syrien".

>  #: gui.gladestrings:341
> N msgid "Tanzania, United Republic of"
> N msgstr "Tanzania, förenade republiken"

Hellre bara "Tanzania".

>  #: gui.gladestrings:380
> N msgid "Ms."
> N msgstr "Fröken"

Det där är tänkt att matcha både ogifta och gifta kvinnor, när man
inte vill/kan ange "Mrs" respektive "Miss". Jag tror jag sett "Fr" på
svenska med motsvarande funktion någon gång.

>  #: ../rhnreg_ks.py:56
> N msgid ""
> N "  --proxyPassword=<value>  - specify a password to use with an "
> N "authenticated http proxy"
> N msgstr ""
> N "  --proxyPassword=<värde>  - ang eett lösenord som ska användas "
> N "tillsammans med en autenticerad http-proxyserver"

Ett "e" för mycket i "ett".

>  #: ../depSolver.py:379
> N msgid "Could not satisfy conflict dependencies."
> N msgstr "Kunde inte tillfredsställa beroenden i konflikt."

Det handlar om en speciell slags beroenden, "conflict dependencies".
Så jag föreslår översättningen "konfliktberoenden".

>  #: ../wrapperUtils.py:331
> N msgid ""
> N "\n"
> N "Name-Version-Release    obsoleted by   Name-Version-Release\n"
> N "-------------------------------------------------------------------------------"
> N msgstr ""
> N "\n"
> N "Namn-Version-SläppSläpp   ersatt av     Namn-Version-Släpp\n"
> N "-------------------------------------------------------------------------------"

"Släpp" skall väl inte vara dubblerat, antar jag.

>  #: ../up2dateBatch.py:211
> N msgid "The package %s is signed with a untrusted GPG signature. Aborting..."
> N msgstr "Paketet %s är signerat med en opålitlig GPG-signatur. Avbryter..."

Det där med förtroende och betrodd har vi diskuterat utan att bli
riktigt överens. Men att påstå att signaturen faktiskt är opålitlig
är starkare än att bara säga att man inte litar på den, som jag tolkar
engelskan som.

>  #: ../rhnreg_ks.py:45
> N msgid ""
> N "  --sslCACert=<path>     - specify a file to use as the ssl CA cert"
> N msgstr ""
> N "  --sslCACert=<sökväg>     - ange en fil som ska användas som\n"
> N "                  CA-certifikat för ssl"

Du har förändrat indenteringen av förklaringen här. Jag antar att det
är en miss.

>  #: ../gui.py:1637
> N msgid "The package %s is signed with an untrusted GPG signature. Continue?"
> N msgstr "Paketet %s är signerat med en opålitlig GPG-signatur. Fortsätta?"
> N 

Som ovan.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.